Webinar: Hvorfor det bør tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere sørsamisk språk?

Et utrydningstruet språk, som det sørsamiske, er mye mer enn bare et kommunikasjonsmiddel. Et språk er avgjørende for identiteten til et menneske, og er en viktig bærer av kultur, historie, tradisjoner, tilhørighet, hukommelse og være- og levemåter. I tillegg inneholder urfolksspråk mye verdifull kunnskap om vår fortid. Språk kan bare holdes i live hvis det er i aktiv bruk. Flere trønderske kommuner og Trøndelag fylkeskommune er forvaltningsområde for samisk. Nå har ny språklov også sidestilt samisk og norsk som likeverdige språk. Medlemmer av Trøndelags Europakontor har stilt spørsmål ved om en europeisk dialog og satsing på sørsamisk språk+ kan være en hjelp til å revitalisere språket. Dette ønsker vi å invitere til en drøfting rundt. 

Meld deg på webinaret 16. juni kl. 10.00-10.30 om Hvorfor bør det tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere sørsamisk språk? 

Med oss for å belyse denne tematikken har vi invitert Frode Fjellheim, Professor i musikk ved Nord Universitet som jobber for å ivareta Nord universitets nasjonale ansvar for sørsamisk språk og kultur. Han er også utøvende musiker og komponist, og har blant annet komponert musikk til de kjente Disneyfilmene Frost. Marja Mortensson sørsamisk joiker og sanger fra Svahken Sïjte reindriftsdistrikt, Erik Stene Direktør for oppvekst- og velferdsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag og Hildegunn Bjørgen i Norsk Kulturråd som har ansvar for immateriell kulturarv og jobber inn mot UNESCO. Samtalen vil bli ledet av Heidi Fossland, daglig leder i Trøndelags Europakontor. 

Webinaret er relevant for alle trøndere, nordmenn og skandinavere som er nysgjerrig på sørsamisk språk og kultur, er engasjert i språkopplæring enten som lærer eller oppvekstleder eller jobber i offentlig sektor. 
Meld deg på her: Hvorfor bør det tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere sørsamisk språk?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen