Flere kommuner kjenner på et behov for en strategisk internasjonal satsing. Bli med oss og utforsk mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, når et solid panel deler sine innsikter.    Trøndelags Europakontor inviterer til webinaret Internasjonale muligheter – Trønderske kommuner tenker strategisk tirsdag 8. september kl 10.00 – 10.30. Med oss har vi Gunn Marit Helgesen,&hellip

Les mer

Trøndelag Fylkeskommune med Guri Kunna videregående skole har blitt utnevnt til senter for fremragende yrkesutdanning (Center of Vocational Excellence) og tildeles 4 millioner euro. Centers of Vocational Excellence er en del av EU-programmet Erasmus+, som er den Europeiske Unions program for utdanning, sport og ungdom. Centers of Vocational Excellence er et pilotprosjekt tildelt utvalgte byer,&hellip

Les mer