Vær beredt – EU oppjusterer klimamålet

President Ursula von der Leyen benyttet sin første “State of the Union” tale til å forberede europas myndigheter, næringsliv og innbyggere på nødvendige endringer som nå tas tak i.

EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen holdt sin første State of the Union-tale denne uken, en tale som blir avholdt årlig og tegner et bilde av utviklingsretninger i EU og Europa. Her var fokuset på EUs store ambisjoner i klimakampen. 

Tidligere har målet i EU vært å redusere karbonutslippene i Europa med 45 % (fra 1990-nivået) innen 2030. Nå er det klart at dette målet økes til 55 %. Den økte ambisjonen gjelder også for Norge gjennom EØS-avtalen. Presidentens bekymring er begrunnet i at vi mellom 1990-2018 kun har redusert utslippene med 23 %. På 30 år har vi altså bare kommet halvveis, og det gjenstår i underkant av 10 år på neste halvdel. 

Det finnes innvendinger mot at omstilling til et mer klimavennlig samfunn vil gå utover lønnsomheten til næringslivet. Et interessant poeng Ursula von der Leyen trakk frem i debatten er at europeiske land har opplevd 61 % økonomisk vekst i perioden 1990-2018, selv om utslippene er redusert med en fjerdedel i samme periode. 

Karbonskatt og revidering av en grønn industristrategi

EU vil komme med flere tiltak som vil belønne bedrifter og land som evner å ha lave karbonutslipp. –“Carbon must have a price” understreket Ursula Von der Leyen. Karbonskatt og toll (Carbon Boarder Adjustment) som skal innføres medfører at produkter som har høye utslipp blir skattlagt. Bedrifter som ikke tilpasser seg dette vil da miste konkurransekraft og muligens utestenges fra det europeiske markedet, noe som vil være en krise for de fleste internasjonale bedrifter. Samtidig understreket EU-presidenten at den grønne industristrategien som EU lanserte i vår allerede vil revideres for å møte de økte målene for reduksjon av klimautslipp.

European Green Deal

Europas Grønne Giv (European Green Deal) er EUs vekststrategi som ble lansert i desember 2019 og som siden er fulgt av nye klimalover og strategier som omfatter alle sektorer. EU skal skape et europeisk grønt marked og gå foran i arbeidet med å integrere bærekraft i alle politikkområder. Det overordnede målet er å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. 

“If others follow our lead, we’ll reach our 2.5 % goal”

Ursula Von der Leyen.

Planen for European Green Deal er grønn omstilling for Europa, men også at Europa gjennom dette skal bli ledende innen de nye grønne fremvoksende industriene. 

 Den som blir ledende på disse områdene vil også bli ledende økonomisk. Dette er et utgangspunkt for oss ved Trøndelags Europakontor. Vi ser at flere av våre medlemmer nå posisjonerer seg for et tydeligere grønt marked. 

Les hele State of the Union-talen her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen