Norsk lansering av Horisont Europa gir innsikt i fremtidige muligheter for samarbeid om kunnskapsutvikling

26. november gikk den norske lanseringen av Horisont Europa av stabelen, i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Lanseringen ga innblikk i hvordan det arbeides for økt samarbeid i Europa, samt hvordan Norge kan hente hjem midler og kunnskap fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å delta på lik linje med EUs medlemsnasjoner i Horisont Europa. Horisont Europa er videreføringen av Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. 7. oktober la regjeringen frem et nytt forslag til statsbudsjett. Her står norsk deltakelse i kommende Horisont Europa som budsjettpost. Følgelig er det liten tvil om at Norge vil delta i programmet i perioden 2021-2027.

Horisont Europa er i praksis et fond bestående av midler som betales inn av alle deltakende land. Midlene i fondet kan dermed søkes på av bedrifter, offentlige aktører eller forskningsinstitusjoner for å realisere innovasjon og forskning. En spesielt interessant utvikling er at Horisont Europa legger større vekt på innovasjon, og dermed har det blitt enklere og mer relevant for bedrifter og offentlig sektor å delta.

Se lanseringen her:

 

 

 

I inneværende programperiode er Trøndelag regionen i Norge som henter hjem nest mest midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram – kun slått av Oslo. Trønderske aktører nyter godt av ordningen, og det ønskes at flere trønderske aktører tar del i Horisont-programmet. I Norge er det Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har hovedansvar for å forvalte norsk deltakelse i Horisont Europa. I Trøndelag har Trøndelags Europakontor, i samarbeid med Innovasjon Norge, Nord universitet, NTNU, SINTEF, Trondheim kommune, Trøndelag Forskning og Utvikling og Trøndelag fylkeskommune opprettet det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag. Horisont Trøndelag jobber målrettet mot å mobilisere til bred regional deltakelse i Horisont-programmet, og utgjør en regional møteplass for innovative bedrifter, samfunnsaktører og forskningsmiljøer med internasjonale ambisjoner.

Onsdag 25. november arrangerer Trøndelags Europakontor, i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, Innovasjonsonsdag som gir nyttig informasjon, suksesshistorier og skrivekurs for Horisont-søknader. Meld deg på her.

Er du interessert i en enkel og informativ innføring i Horisont, med et trøndersk perspektiv? Les denne brosjyren, som er utviklet av Horisont Trøndelag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen