Trondheim Havn satser på Trøndelags Europakontor for å bli en grønnere havn

EU satser på å gjøre Europas havner grønne, og Trondheim Havn har ambisjoner. Dette er en av grunnene til at Trondheim Havn ønsker å være del av Trøndelags Europakontor.

Trondheim havn ønsker å ta flere skritt ut i Europa sammen med andre trønderske aktører. Denne uken ble havna tatt opp som medlem i Trøndelags Europakontor. Det er en fremoverlent holdning havnedirektør Knut Kusslid viser når han uttrykker et ønske om å komme tett på europeiske aktører, nettverk og beslutningstakere. – Det er viktig for oss å ligge i forkant av nye og innovative løsninger som kan bidra til økt effektivitet, men også ha positiv innvirkning på klima, sier Kusslid.

Knut Kusslid var paneldeltaker under vårt webinar om bærekraftig godstransport våren 2020. Det finner du her.

Trøndelags Europakontor sin strategi er å koble våre medlemmer med Europa. Vi vil sørge for at Trondheim Havn utvider sitt Europeiske nettverk. – Med Trondheim Havn som medlem vil Europakontorets satsning på transport og mobilitet styrkes, påpeker daglig leder Heidi Fossland. Vi har innflytelse og relasjoner innen sektoren, blant annet gjennom våre nettverk European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) og POLIS Cities and Regions for Transport Innovation (POLIS), forteller hun.

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Selskapet drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter. Trondheim Havns ambisjon er å ta en ledende rolle innen samferdsel, og utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringslivet, byutvikling og miljø.

Les mer om Trondheim Havn på deres hjemmeside her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen