Trøndelag er best i Norge på deltagelse i Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Gjennom programmet tilbys støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. I det siste året av inneværende programperiode 2014-2020 troner Trøndelag øverst  av norske fylker når det gjelder deltagelse i Erasmus+.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har utarbeidet en rapport som kartlegger og analyserer norske utdanningsinstitusjoners deltagelse i og bruk av Erasmus-programmet.

Norsk deltagelse i Erasmus+ -Trøndelag på topp!
Rapporten gir en oversikt over norsk deltagelse i Erasmus + i grunnopplæringen, og omfatter barnehage, grunnskole, videregående skole, fag- og yrkesopplæringen og voksnes læring. Norske aktører har deltatt i 880 partnerskap i løpet av hele programperioden, 225 som koordinator og 655 som partner. Til sammen betyr det at norske institusjoner har et stort internasjonalt nettverk som på ulike måter bidrar til utvikling av kompetanse og kvalitet i utdanningen.

Både Trøndelag og Vestland har hatt relativt stabil og høy deltagelse i hele perioden og har også deltatt i prosjekter som får tildeling direkte fra Europakommisjonen. Troms og Finnmark har relativt lav deltagelse i ulike tiltak, noe som delvis kan forklares med den geografiske avstanden som har betydning for utgifter og reisetid knyttet til europeisk samarbeid. Fylkene i nord er mer aktive i prosjekter som fokuserer østover mot Russland. Også Agder har hatt relativ lav deltagelse. Fylkene som har fått flest tildelte midler per innbygger er Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken, og største tildelte beløp i absolutte tall har gått til Trøndelag, Viken og Vestland.

Både Trøndelag og Vestland har hatt relativt stabil og høy deltagelse i hele perioden og har også deltatt i prosjekter som får tildeling direkte fra Europakommisjonen. Troms og Finnmark har relativt lav deltagelse i ulike tiltak, noe som delvis kan forklares med den geografiske avstanden som har betydning for utgifter og reisetid knyttet til europeisk samarbeid. Fylkene i nord er mer aktive i prosjekter som fokuserer østover mot Russland. Også Agder har hatt relativ lav deltagelse. Fylkene som har fått flest tildelte midler per innbygger er Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken, og største tildelte beløp i absolutte tall har gått til Trøndelag, Viken og Vestland.


Et Storbritannia i Brexit mest populære destinasjon
Storbritannia er den mest populære destinasjonen for mobilitet innenfor alle tiltakene, blant annet på grunn av språk og langvarig samarbeid. Spania, Tyskland og Italia er også blant landene flest reiser til. I Spania har norske aktører utviklet store nettverk med relevante faglige mobilitetsdestinasjoner for fag- og yrkesopplæringen, ettersom flere virksomheter med norske interesser har etablert seg der, ikke minst innenfor helsesektoren. Tyskland er ledende innen fag- og yrkesopplæringen og er et prioritert samarbeidsland som Norge har lange samarbeidstradisjoner med. Det kommer flest innreisende til Norge fra Tyskland, Frankrike og Danmark.

Erasmus+ 2021-2027
Erasmus+ er inne i siste året i inneværende programperiode. Det nye programmet 2021 – 2027 er i store trekk en videreføring av det nåværende, men med økt fokus på å inkludere flere til deltagelse i programmet blant annet gjennom forenkling av søkeprosessen.

Fylkeskommunenes utvidede rolle som regional aktør i kompetansepolitikken, fagfornyelsen i skolen og kompetansereformens intensjoner om økt inkludering i arbeidslivet, gir økte muligheter for strategisk bruk og god deltagelse i det nye programmet.

Les mer her for å lære mer om Erasmus+.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen