Trøndelags Europakontor inviterer til en høyaktuell sesjon under Trøndelagsmøtet

Trøndelags Europakontor inviterer til en høyaktuell sesjon 14. januar kl. 11.45-12.45 under Trøndelagsmøtet, med særlig betydning for vårt næringsliv og våre politikere. Bli med for å få innsikt i det nye bærekraftige klassifikasjonssystemet, som er like om hjørnet. Det vil fremover være tydeligere hva et bærekraftig næringsliv er. De som ikke henger med vil straffes av markedet. Hva betyr dette for trønderske bedrifter og hva kan vi gjøre for  å tjene på den grønne omstillingen?  

Hvert år samles sentrale samfunnsaktører i Trøndelag – til Trøndelagsmøtet. Bli med 14. januar for å høste av kunnskapen og ideene som skapes, og for å ta del i dialogen og møter mellom mennesker. I år er møtet heldigitalt. Du kan se informasjon om alle parallellsesjoner her.

Næringsutvikling som bidrar til klimaomstilling og reduksjon av egne utslipp, vil bli vinnerne i EUs kapitalmarkedsunion. 9. mars 2020 publiserte EU-kommisjonens ekspertgruppe sin endelige rapport om et klassifiseringssystem som skal gjøre det tydeligere hva som er en bærekraftig aktivitet. Det viktigste å ta inn over seg er at klassifiseringssystemet kun er startskuddet. De neste 2–3 årene kommer det nye EU-regler og -direktiver på løpende bånd. Dette er regler og direktiver som tas inn i det norske regelverket, og som blir direkte relevant for vårt næringsliv. 

EUs taksonomi, eller klassifikasjonssystem, peker på det omfattende omstillingsbehovet som vårt næringsliv og økonomi nå står overfor. Klassifikasjonssystemet blir et viktig verktøy for å frigjøre investeringskapital til grønne næringer og grønn omstilling. Dette innebærer indirekte at kapital styres bort fra ikke-bærekraftige økonomiske aktiviteter. Vi ser allerede at interessen for bærekraftige finansprodukter har vokst kraftig. For å henge med på kappløpet i et finansmarked som premierer grønn omstilling, må Trøndelag nå bygge videre på vår kunnskap og innovasjonsevne. Vi må tenke både større og lengre frem i tid. 

Ta del i kunnskapsutveksling rundt finansmarkedets grønne omstilling, og del dine tanker om hva ordningen vil bety for trøndersk næringsliv! Bli med for å utforske hvordan trønderske bedrifter kan tjene på grønn omstilling og hvor Trøndelags neste konkurransefortrinn ligger. Vår sesjon begynner klokken 11:45.

Påmeldingsskjema finner du gjennom denne lenken (frist 13. januar kl. 12:00)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen