Trøndelags Europakontor med innspill til regjeringen

Trøndelags Europakontor, som en permanent representasjon i Brussel, ble invitert til å gi innspill til regjeringens strategi for Norges deltakelse i det europeiske forskning- og innovasjonssamarbeidet Horisont Europa. 

Europakontorets mulighet til å gi innspill ble godt tatt i mot og vi vil fortsette å jobbe med å øke norsk, og spesielt trøndersk, deltagelse i programmene EU presenterer. 

EUs utviklingsstrategier og programmer omtales lite i det norske ordskiftet og nasjonal/ regional media. Derfor er innsatsen norske regionkontor gjør med å bringe kunnskap om politikken som danner grunnlag for EUs utdannings- og FoUI-programmer kjent på hjemmebane av relevans.

Det fullstendige høringssvaret til Trøndelags Europakontor kan du lese her, og du kan også få mer informasjon om prosessen på regjeringens sider.

For å lære mer om Horisont Europa kan du trykke her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen