Siste nytt fra Trøndelags Europakontor


I vårt nyhetsbrev for oktober ønsker vi å dele siste nytt fra Brussel og Europa, sett med et trøndersk blikk.

Har du ønsker, innspill og/eller tilbakemeldinger til nyhetsbrevet vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med en av oss, vi er veldig mottagelige for dette.

Med ønsker om en fortsatt fin høst – og ikke minst god lesing!

Håvard, Kaja og Christoffer


 
Samfunnssikkerhet, motstandsdyktighet og regionalt samarbeid 

Forrige uke hadde Trøndelags Europakontor besøk av det regionale totalforsvarsamarbeidet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionene arrangerer et årlig totalforsvarsseminar og i år ble dette lagt til Brussel.

I løpet av de to dagene ble det diskutert viktige og dagsaktuelle temaer som beredskap og sivil beskyttelse, cybersikkerhet, motstandsdyktighet, EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk og NATOs rolle og arbeid i et endret geopolitisk Europa. Delegasjonen fra Trøndelag og Møre og Romsdal var på besøk hos DG European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO) og fikk grundig orientering om Kommisjonens arbeid fra nasjonal ekspert Geir Ellingsen og hans kollegaer. Videre besøkte gruppen Norges hus og hadde møter med fagråder som orienterte om EUs utvikling på IKT- og cybersikkerhet og forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt fikk en orientering fra Sveriges delegasjon til NATO om hvordan Sverige nå jobber opp mot NATO.

Den siste dagen gikk turen ut til NATO-hovedkvarteret og møter med Norges ambassadør til NATO Anita Nergard, forsvarsråd Morten Rognmo og vise-admiral Louise Dedichen, Randi Ness ved generalsekretærens kontor, Richard Holtzapple ved den amerikanske delegasjonen til NATO og Stefano Santamato ved avdelingen for «Enablement and Resilience» i NATO. Med det dystre bakteppet og den nye geopolitiske situasjonen, var disse møtene informative og viktige for de to norske regionene og samarbeidet om totalforsvaret. 

Trøndelags Europakontor ønsker å takke for besøket, og retter en stor takk til våre møtepartnere og kollegaer i Brussel for alle bidrag til programmet og for gode orienteringer. 

Fellesbilde av besøket utenfor NATOs hovedkvarter.
Foto: Norges Delegasjon til NATO

Til venstre: NATOs hovedkvarter. Øverst til høyre: presentasjon ved daglig leder Håvard Tangvik. Sentralt til høyre: Emergency Responce Coordination Centre. Nederst til høyre: Nasjonal ekspert Geir Ellingsen holder innlegg om DG ECHO og sivil beredskap i EU. 

Foto: Trøndelags Europakontor


 
Tingenes tilstand i EU: Hvilken kurs stakes ut for et Europa i krise?

Onsdag 14. september holdt kommisjonspresident Ursula von der Leyen den årlige “State of the European Union”-talen eller talen om tingenes tilstand i Den europeiske union, også kjent som den europeiske linjetalen. 

Von der Leyen hadde flere tydelige konklusjoner og refleksjoner i det hun tok for seg fjorårets suksesser og utfordringer i Europa og samtidig pekte frem nye retninger for fremtiden inkludert energi- og energisikkerhet, kritiske råmaterialer og samhold, alt med det dystre bakteppet av et europeisk nabolag som igjen preges av konvensjonell krigføring.

Trøndelags Europakontor har skrevet om talen i Trønderdebatt, hvor du kan lese (noen) av de viktige punktene fra talen – som også er veldig relevante for Norge.

Les mer her:
Debatt, Politikk | Tingenes tilstand i EU: Hvilken kurs stakes ut for et Europa i krise? (tronderdebatt.no)

Foto: European Union 2022


 
Siste nytt om den europeiske energikrisen

På det nylig avholdte rådsmøtet for EUs energiministere fredag 30. september ble ministrene enige om krisetiltak for å redusere strømprisene. Tiltakene inkluderer å redusere strømforbruk med 10% frem til 31. mars 2023, pristak på markedsinntekter for inframarginale energiprodusenter, solidaritetsavgift for fossildrivstoffbransjen. Tiltakene trer i kraft 1. desember 2022. Møtet ble også preget av diskusjoner rundt sabotasjen på Nord Stream-gasslinjene.  

Det kom heller ikke denne gangen forslag fra Kommisjonen om pristak på gass, til tross for at 15 av medlemslandene skal ønske dette. Mangelen på et forslag om pristak har derfor skapt stor misnøye, og det har ikke hjulpet på situasjonen at Tyskland, som ikke ønsker pristak på gass, har varslet at deres regjering vil ta opp 200 milliarder euro i statsgjeld for å subsidiere egne borgere og bedrifters gassregninger. 

EU er bygget på kull- og stålsamarbeidet som skulle bygge samhold etter andre verdenskrig, nå er det gass som er kimen til splid i Europa. De siste signalene fra Kommisjonen tyder imidlertid på at et tidsbegrenset pristak på gass kan være nært forestående.

Les mer her.

Foto: European Union 2022


 
Møte med kunnskapsministeren i Brussel

Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte Brussel forrige uke. I den anledning ble Trøndelags Europakontor invitert inn for å presentere kontorets rolle og arbeid med internasjonalisering. Særlig fokus var det på utdanningsfeltet og Erasmus+.

Og Trøndelag gjør det bra! Visste du for eksempel at i 2022-tildelingene går 24,8 % av nasjonalt budsjett til Trøndelag for «VET for akkrediterte søkere innen yrkesfag», og 13,3 % av nasjonalt budsjett til Trøndelag for «SCH for Erasmus+ mobilitet innen skolesektor». Trøndelag har til sammenligning 8,7% av Norges befolkning, noe som tilsier at regionen har lyktes meget godt.

Kontoret skrev i 2020 om at Guri Kunna ble europeisk senter for fremragende yrkesutdanning. Dette ble nevnt som et eksempel på godt internasjonaliseringsarbeid i utdanningssektoren. I tillegg ble det snakket om at initiativ som internasjonalt skolenettverk, universitetsskole og tett kontakt på tvers av offentlige instansersom jobber innenfor samme tematikk, er viktig for at regionen lykkes. Det er et mål for regionen  at flere tar del i EU-programmer, både på utdannings-, forsknings- og innovasjonssiden.

Se video fra kunnskapsminister Tonje Brennas besøk her.

Foto: Juliane Bragstad Lamvik, Norges delegasjon til EU


 
Sørsamiske språkarbeidere får Kulturrådets ærespris 2022

Kulturrådets ærespris er en årlig pris som gis til noen som har lagt ned «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Årets ærespris går til sørsamiske språkarbeidere for å «løfte frem et stort, utrettelig og i stor grad frivillig arbeid som er gjort for å holde det sørsamiske språket levende – og å bidra til at dette arbeidet fortsette». Æresprisen er på 600 000,- og en skulptur av billedhuggeren Elena Engelsen. Det er Saemien Sijte som mottar denne overførselen og skal sørge for at pengene går til arbeidet med å fortsette jobben med å formidle og styrke det sørsamiske språket. 

Trøndelags Europakontor gratulerer!

Les mer her.

Foto: Saemien Sijte


 
European Mobility Week og EU Urban Mobility Days

Hvert år avholdes den europeiske mobilitetsuka i perioden mellom 16. og 22. september. Denne uken vier flere europeiske byer og tettsteder fokus på bærekraftig mobilitet, også i Trøndelag hvor Trondheim hadde flere innslag i år, og hvor også Innherredsregionen har hatt arrangementer senest i 2021. 

På EU-nivå ble EU Urban Mobility Days arrangert i Tsjekkias nest største by, Brno, i anledning det Tsjekkiske formannskapet i Rådet for den europeiske union. Trøndelags Europakontor var tilstede på denne konferansen. Det er tydelig at det satses tungt i hele Europa på innovasjon og nyvinninger innen transport- og mobilitetssektoren. Det kom imidlertid også til syne under de mange diskusjonene om alt fra veitransport og stillestående biler, til vannbasert mobilitet og urban luftmobilitet at Trøndelag har mye å stille med. Noen eksempler blant mange inkluderer CityxChange-prosjektet med toveislading hvor biler kan brukes som batterier mens de står stille, Zeabuz og Milliampere 2 og autonom grønn transport på vann, til Green Flyway og deres drone- og elfly-satsning som kanskje på sikt kan brukes i økt grad i urbane miljøer. 

POLIS, et mobilitet- og transportnettverk som Trondheim Kommune er medlem i, er en av de største bidragsyterne til EU Urban Mobility Days. Trøndelag hadde synlighet gjennom Park4Sump-prosjektet  som var tilstede på stand under konferansen. Trondheim Parkering har vært medlem av konsortiet.  

Les mer om konferansen her.

Øverst til venstre: Mange spennende prosjekter hadde stand, inkludert Park4Sump hvor Trondheim Parkering har deltatt. Nederst til venstre: Åpning ved transportkommissær Adina Valean. Øverst til høyre: Ekskursjon og informasjon om Brnos satsing på bysykler. Nederst til høyre: Paneldebatt om urban luftmobilitet.
Foto: Trøndelags Europakontor

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen