Europadagene 2023

Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2023 på Falstadsenteret. I et urolig Europa med krig, energikrise og stor spenning er det viktig å sette søkelys på demokrati, verdier og samhold. Dette og mer vil vi ha gode diskusjoner rundt på årets Europadager. 

Falstadsenteret
Tirsdag 9. mai 2023

Det moderne Europa er hjemlet på en rekke liberale verdier og grunnleggende rettigheter. Flere av disse er også kriterier for om et land kan tilslutte seg EU, gjennom de såkalte København-kriteriene. Disse verdiene som inkluderer demokratisk styring, menneskerettigheter og rettstat er verdier Norge også deler og setter aktivt fokus på, for eksempel ved å stille krav om at tildeling av EØS-midlene skal være i tråd med felleseuropeiske verdier.

Flere av disse verdiene har imidlertid blitt satt under press de siste årene. Dette kan illustreres med utfordringene i Polen og Ungarn hvor demokratiet har blitt svekket gjennom domstolenes reduserte uavhengighet, begrenset pressefrihet og manglende beskyttelse av sårbare samfunnsgrupper. Et annet eksempel er Putins autoritære Russland, og den delvis verdibaserte angrepskrigen mot Ukraina. 

Med bakgrunn i det økende presset på demokratiske verdier er har EU valgt beskyttelse av (i) rettstat og grunnleggende verdier og (ii) demokrati som to av sine seks overordnede prioriteter for perioden 2019-2024.

I Trøndelag og Norge, er Falstadsenteret på Ekne et egnet sted for å belyse og diskutere disse temaene. Minnestedet og senteret for menneskerettigheter har en multifasettert historie som skolehjem, fangeleir og tvangsarbeidsleir. Falstadsenterets historie og viktige arbeid innenfor demokrati og menneskerettigheter gjør det til et naturlig sted for Europadagene 2023.

Arrangementet vil se nærmere på tematikker som:

  • Demokrati, rettstat og menneskerettigheter
  • Et rettferdig Europa
  • Matsikkerhet og energifattigdom
  • Kulturarv, minnesteder og digital teknologi
  • Forskning og innovasjon

Hold av dagen, og følg med på våre hjemmesider og sosiale medier for mer informasjon. Kontakt [email protected] om du ønsker å settes opp på en egen kontaktliste for informasjon om registrering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen