Europadagene 2024

Europadagene er over for denne gang, og vi vil først og fremst takke våre samarbeidspartnere, alle innledere, og ikke minst deltakere i salen for en suksessfull dag med gode diskusjoner og spennende foredrag.


Årets tema var «hav», og vi fikk høre om både EUs og Trøndelags prioriteringer og satsninger innen blå-grønn sirkulærøkonomi, hydrogen, og mobilitet på havet. Dagen ble åpnet av fylkesordfører Tomas Iver Hallem, som ønsket deltakerne velkommen til vår region, og viste til den historiske viktigheten av havet og kysten for Trøndelag. Deretter kunne EUs ambassadør til Norge, Nicolas de La Grandville, fortelle om betydningen av Europadagen, som feires i Europa 9. mai hvert år.


Christian Clauwers er en belgisk havfotograf og utforsker som holdt et åpningsinnlegg om hvordan klimaendringene påvirker verdenshavene. Gjennom en lysbildefremvisning kunne Clauwers tilby en visuell tolkning av hva som truer havet og hvem som blir påvirket av klimaendringene i første omgang: nemlig dyrene i Arktis.


Eivind Lorentzen er fagdirektør for seksjon marin forskning ved Nærings- og fiskeridepartementet, og kunne fortelle om EUs samfunnsoppdrag «Sunne hav». Lorentzen fortalte om finansieringsmuligheter og prioriteringer innad i samfunnsoppdraget, og påpekte Norges rolle som pådriver sammen med EU for å forsterke FNs havagenda.


Godt ledet av Kristine Fagerland fra Namdal regionråd, fikk vi en innføring i blå-grønn sirkulærøkonomi. Ana Carvajal fra SINTEF Ocean introduserte EUs Circular Economy Action Plan, og påpekte blant annet at OECD har pekt på at Norge har et høyt materielt fotavtrykk per innbygger sammenlignet med andre land. Gjennom EUs Circular Economy Action Plan vil EU styrke forbrukermakt, og innføre sirkularitet i produksjonsprosesser- med fokus på de sektorene som utnytter mest ressurser. Videre kunne Gunvor Øie fra SINTEF Ocean utdype om utnyttelsen av sidestrømmer fra industri og slam fra oppdrettsnæringen som kan benyttes som fôr. Gunvor Øie var også en av forskerne som tok imot Michelinkokkene Benoit Dewitte og Thijs Meliefste på SINTEF Oceans lokaler ved Brattøra dagen før Europadagene, der de fikk en introduksjon til fremtidens middagstallerken. Du kan lese mer om det her. Avslutningsvis for blå-grønn sirkulærøkonomi kunne Hanne Digre fra Scale AQ fortelle om overgangen fra lineære til sirkulære verdikjeder for plastutstyr til havbruksnæringen. De to største avfallsstrømmene i oppdrettsnæringen er nemlig slam og plast, som begge kan utnyttes bedre i en sirkulær verdikjede: Slam som ressurs til fôr og plast som ressurs til gjenvinnende mærer og utstyr i oppdrettsnæringen.


Deretter beveget vi oss mot hydrogen, der Ingrid Skjøtskift, som leder kommunikasjonsavdelingen i Fremtidens Industri, ledet sesjonen. For å få et EU-perspektiv på det hele kunne Tim Genge introdusere EUs hydrogenstrategi og hvilke muligheter den kan gi Norge. EU setter spilleregler som Norge må forholde seg til gjennom tilknytningen via EØS-avtalen, men med disse spillereglene kommer også flere fordeler som Horisont Europa og InvestEU der norske aktører kan hente hjem midler til forskning og utvikling. Hydrogenstrategien har høy oppslutning blant næringslivet, og EUs overordnede mål er å fase ut blått hydrogen slik at det kun er grønt hydrogen i sirkulasjon. Hydrogenstrategien handler ikke alene, men i samspill med blant annet European Green Deal, Fit for 55, og net-zero industry act. Mariell Toven, fra Moen Marin, snakket om behovet for hydrogen for å oppnå nullutslipp i maritim sektor, og kunne blant annet vise til byggingen av verdens første havgående hydrogenbåt. Avslutningsvis for denne sesjonen kunne Thomas Bjørdal, klyngeleder i RENERGY fortelle om innsending av søknad til H2 Valley, da to av fem nasjonale hydrogen-knutepunkt er i Trøndelag, henholdsvis på Hitra og i Rørvik. Dette er takket være en betydelig mengde skipspasseringer, samt etablerte piloter for hydrogenverdikjeder, og ikke minst er det areal for skalering tilgjengelig.


Vi avsluttet Europadagene 2024 med en sesjon om mobilitet på havet. Frode Halvorsen er klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster, og har lang erfaring med å tenke nytt om hvordan digitale og maritime industrier kan jobbe sammen for å endre måter man frakter mennesker og gods på. Halvorsen modererte dagens siste sesjon, og introduserte innledningsvis Beate Kvamstad-Lervold fra SINTEF Ocean. Hun skulle besvare spørsmålet «Hvilken betydning har Norsk havteknologisenter for internasjonal forskning i Trondheimsfjorden?» hvor hun blant annet trakk frem Fjordlab. Dette er flere laboratorier både i Trondheim, Ålesund og ved Hitra og Frøya, som gjør det mulig å nå internasjonale mål gjennom å tilby en fysisk og digital infrastruktur der forskere, studenter, bedrifter og organisasjoner kan møtes og sammen utvikle nødvendig kunnskap og innovasjon. Erlend Solem fra Boreal tok for seg utslippsfri persontransport, og fremhevet markedet for ferge og hurtigbåt i Trøndelag. Begge alternativene har stort potensiale for elektrifisering og automatisering for redusert bemanning. Til slutt kunne Kenneth Johanson fra North Sea Container Line fortelle om utslippsfri varetransport, som NCL jobber mye med. Blant annet er NCL selv i rute til å bli karbonnøytrale innen 2026.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen