Katinka Remøe er ny arbeidspakkeleder i ERRIN-nettverket

Foto: Daniele Ruggiano

Katinka, europarådgiver ved Trøndelags Europakontor, er ny arbeidsgruppeleder i European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) for arbeidsgruppen Kulturarv og turisme (Cultural Heritage and Tourism). Her vil hun jobbe for å fremme Trøndelags prioriteringer og knytte nettverk med andre regioner i Europa.

ERRIN er et Brussel-basert nettverk for forskning og innovasjon for regioner i Europa. Målet er å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon, samt å hjelpe regioner med å finne prosjektmuligheter i EU-programmer.

ERRIN organiserer arbeidet sitt i 13 arbeidsgrupper som følger opp ulike tematiske fagfelt. Møtene i arbeidsgruppene er nettverkets kjerneaktivitet – her møtes medlemmene for å utveksle informasjon, presentere regionale eksempler, bygge nye partnerskap og utvikle felles prosjekter. Arbeidsgruppen for kulturarv og turisme jobber med fagfeltene bærekraftig turisme og kulturarv, og utforsker bl.a. politikk, rammeverk og tiltak som knytter disse to sammen. Arbeidsgruppen gir også tidlig informasjon til medlemmene om pågående og fremtidig kultur- og reiselivspolitikk, finansieringsverktøy, interregionale fellesaktiviteter og EU-utlysninger. 

Katinka vil lede arbeidsgruppens aktiviteter sammen med de andre fem lederne fra regionene Aragón, Bremen, Skottland, Nord-øst Romania og Junta de Extremadura.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen