Nyhetsbrev- mai 2024

Europadagene 2024 over for denne gang

7. mai arrangerte vi Europadagene 2024 på Havet Arena i Trondheim. Her fikk vi sett nærmere på Trøndelags rolle i innovasjon for havsektoren, med tematiske sesjoner for blå-grønn sirkulærøkonomi, hydrogen, og mobilitet på havet. Vi var så heldige å høre fylkesordfører Tomas Iver Hallem og EUs ambassadør til Norge, Nicolas de La Grandvilles tanker og refleksjoner om temaet, etterfulgt av innlegg fra blant annet Sintef Ocean, Moen Marin, og Boreal.


Vi vil takke alle innledere, deltakere, og samarbeidspartnere for en vellykket dag!


Vil du lese mer, har vi lagt ut en oppsummering av dagen på våre hjemmesider


Enrico Letta: Rapport om EUs indre marked

I april publiserte Italias tidligere statsminister Enrico Letta en uavhengig rapport om fremtiden til EUs indre marked, på bestilling fra Det europeiske Råd. Rapporten tar for seg flere forslag som senere skal vurderes av Kommisjonen og EUs medlemsland, med grunnlag i tre hovedprioriteringer han mener vil fortsette å være på EUs agenda etter valget i sommer: en rettferdig, grønn og digital omstilling, EU-utvidelse, og tiltak for å styrke EUs sikkerhet.


Rapporten kommer frem til at det er et behov for betydelige endringer ved det indre marked. Først og fremst foreslås en femte frihet; fri bevegelse av forskning, kunnskap, innovasjon og utdanning, med formål å forsterke det indre markeds innovasjonsevner på en global arena. Deretter rettes fokus mot behovet for innovative mekanismer som gjør det lettere å mobilisere private og offentlige investeringer, etterfulgt av behov for å støtte prosessen for scale-ups og vekst i europeiske firma. Rapporten ser fremover på fordelingen av fordeler når det gjelder økonomisk integrasjon, og at dette må ta hensyn til befolkning, bedrifter og regioner. Et siste forslag gjelder forbedring av regulatoriske rammeverk for å bedre effektiviteten av det indre marked. Avslutningsvis rettes fokus på ytre dimensjoner, dermed økonomisk sikkerhet, handel, forstørrelse og EUs forhold til nøkkel-partnere.

Les rapporten herVi er med i ERRINs arbeidsgruppe for kulturarv og turisme

Katinka, europarådgiver ved Trøndelags Europakontor, er ny arbeidsgruppeleder i European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) for arbeidsgruppen Kulturarv og turisme (Cultural Heritage and Tourism). Her vil hun jobbe for å fremme Trøndelags prioriteringer og knytte nettverk med andre regioner i Europa. 

Du kan lese mer her.Meld deg på: Global Business Day

Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangerer Global Business Day i Trondheim torsdag 30. mai. Global Business Day er for det internasjonalt rettede næringslivet i Midt-Norge. I år blir det Møtebørs med Innovasjon Norge og suksesshistorier fra bedrifter som har lyktes både ute og hjemme.


Med tema “Go to Market” samles lederne for Innovasjon Norges utenlandskontorer, som du kan møte 1:1 for å snakke om rammebetingelser, forretningskultur og muligheter for din bedrift på markedet som du er mest interessert i. Dette er en unik mulighet for regionens næringsliv som har verden som marked. Meld deg på og book møter med eksperter på dine prefererte markeder/land!


Påmeldingsfrist er 29. mai.

Meld deg på herWorkshop: Overgangen til bioøkonomi

Gjennom ERRIN-nettverket har vi fått tips om en workshop som arrangeres 4. juni. Prosjektet Bio2Reg arrangerer en digital workshop med formål å samle eksperter for å diskutere finansieringen av bioøkonomi omstillingen. Workshopen vil fokusere på nøkkel-drivere, utfordringer, og best-practices for bioøkonomi, og hvordan dette så kan videreføres til andre regioner.

Les mer og meld deg på her


Kalender

27.-28. mai: Sustainable Tourism Mobility Forum- POLIS Network, Breda, Nederland
29.-30. mai: Green Week 2024: Towards a water resilient Europe, Brussel
6.-9. juni: Valg til EU parlamentet
11.-13. juni: European Sustainable energy Week, Brussel og på nett
17.-18. juni: Hydrogen Valley Days, Brussel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen