Har du fått med deg EUs handlingsplan for å håndtere mangel på arbeidskraft og kompetanse?

Bilde: Unsplash

I EU, som i Norge, er mangel på arbeidskraft og riktig kompetanse en økende utfordring. For å ta tak problemet lanserte EU-kommisjonen European Year of Skills i fjor for å mobilisere EU-institusjoner, medlemsland, privat og offentlig sektor til å jobbe sammen om å finne løsninger.

Arbeidet som har blitt gjort i løpet av dette året (pågikk fra mai 2023 til mai 2024) har bunnet ut i en handlingsplan for å håndtere mangel på arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer. Den skal bl.a. støtte bedrifter og arbeidstakere med kompetanseheving, med overordnet mål om å styrke europeisk konkurransekraft og forbedre økonomisk og sosial motstandskraft.

 

Handlingsplanen inneholder tiltak innen disse fem områdene:

  • Mobilisere underrepresenterte grupper i arbeidsmarkedet
  • Kompetanseheving og opplæring
  • Forbedre arbeidsforhold i visse sektorer
  • Fremme rettferdig mobilitet for arbeidstakere og lærlinger innenfor EU
  • Tiltrekke seg kompetanse fra land utenfor EU

Her kan du se eksempler på tiltak Europakommisjonen vil gjennomføre.

Les handlingsplanen her.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen