Nyhetsbrev- juni 2024

Sommeren er rett rundt hjørnet og det nærmer seg ferie for de fleste. Etter at Trøndelag trakk det lengste strået værmessig i mai, håper vi det blir noen soldager her i Brussel etter hvert også! Vi stenger kontoret 15. juli, og er tilbake 15. august, klare for en ny og innholdsrik høst.

En riktig god sommer ønskes dere alle,
hilsen Trøndelag Europakontor.


Foto: European Parliament

Slik ble valget til Europaparlamentet 2024

Verdens nest største demokratiske valg er gjennomført. 6.-9. juni var det valg til Europaparlamentet, hvor totalt 720 representanter fra 27 forskjellige land skulle velges inn. Nå er resultatene klare, og du kan lese om både resultater og betraktninger rundt valget på våre hjemmesider.

Les mer.


Foto: NUPI

Regjeringens arbeidsprogram for EU og EØS-saker

I slutten av mai presenterte Regjeringen sitt arbeidsprogram for EU- og EØS-saker i 2024 og 2025. I dette programmet får man en oversikt over regjeringens hovedprioriteringer i denne perioden, der målet er å sikre norske interesser under EUs politikkutforming. Hovedtemaer er blant annet Grønn Allianse, Grønt industriløft, digital omstilling, og EUs helseprogram EU4Health.

Les mer.


Foto: Unsplash

Net-Zero Industry Act er formelt vedtatt

Rådet i EU har vedtatt Net-Zero Industry Act, som skal øke industriell produksjon av nullutslippsteknologier for det grønne skiftet. Med NZIA på plass håper EU de kan øke egne klimamål og samtidig sikre europeisk konkurransekraft i strategisk viktige industrier. Blant annet skal 40% av nøkkelteknologier som vindmøller, produseres i Europa. EU mener den er EØS-relevant, men det er nå til vurdering hos EØS-landene. Etter signering av NZIA vil den umiddelbart tre i kraft.

Les mer.


Foto: Josep Borell på X

Ny avtale med EU om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid

I slutten av mai var forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utenriksminister Espen Barth Eide i Brussel, for å møte EUs utenrikssjef Josep Borrell. Her ble det signert en avtale om sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom Norge og EU.

Avtalen stadfester det eksisterende samarbeidet mellom Norge og EU på sikkerhet og forsvar, men påpeker også intensjonen om å styrke samarbeid om krisehåndtering, romsamarbeid, hybride trusler, kritisk infrastruktur og forsvarsindustri. Dermed kan Norge også bli invitert til ministermøter i EU når disse temaene diskuteres, og det legger til grunn en årlig dialog om forsvar- og sikkerhetspolitikk. Likeså synliggjør det hvor viktig norsk forsvarsindustri er for det europeiske markedet.

Les mer.


Foto: Unsplash

Har du fått med deg EUs handlingsplan for å håndtere mangel på arbeidskraft og kompetanse?

I EU, som i Norge, er mangel på arbeidskraft og riktig kompetanse en økende utfordring. For å ta tak problemet lanserte EU-kommisjonen European Year of Skills i fjor for å mobilisere EU-institusjoner, medlemsland, privat og offentlig sektor til å jobbe sammen om å finne løsninger. Dette har bunnet ut i handlingsplanen Action plan on labour and skills shortages in the EU.

Les mer.


Webinar: Europaparlamentsvalget

Trøndelags Europakontor inviterer til en webinar-serie med oppstart nå i juni.

Målet med serien er å belyse dagsaktuelle tema i Europa som er relevante for Trøndelag. Webinarene vil finne sted hver 2. torsdag i måneden kl. 13.00 og vil vare rundt én time. Europakontoret vil invitere inn foredragsholdere og eksperter som jobber innenfor feltet og det vil være åpent for diskusjon og spørsmål fra deltagerne. Første webinar arrangeres 20. juni, der vår egen europarådgiver Thor Axel Gamst Straume skal fortelle om Europaparlamentsvalget som ble holdt 6.-9. juni.

Les mer.


Foto: Fremtidens Industri

Ingrid Skjøtskift er vår nye rådgiver for EUs taksonomi for bærekraftig finans

Vi har gleden av å introdusere vår nye rådgiver for EUs taksonomi for bærekraftig finans, Ingrid Skjøtskift!

Ingrid skal følge utviklingen i EU og bidra til mer kompetanse om taksonomien (klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter som også vil gjelde norsk og trøndersk næringsliv) i Trøndelag.

Stor takk til SpareBank 1 SMN som finansierer stillingen – dette blir viktig for en mer bærekraftig og sirkulær økonomi i regionen vår.

Vi gleder oss til å få Ingrid med på laget fra 1. september 2024!

Les mer.


Ulrik Stange blir ny trainee

I samarbeid med Sparebank 1 SMN får vi også en ny trainee til høsten!

Ulrik Stange kommer til Brussel i september, og skal være trainee hos Trøndelag Europakontor i ett år og deretter jobbe ett år med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Ulrik har akkurat fullført en mastergrad i Europastudier fra NTNU, og kommer med god innsikt i EU-universet, i tillegg til å utvide den språklige kompetansen til kontoret med tysk.

Vi ser frem til å få med Ulrik på laget!


Utlysninger for DIGITAL Europa-programmet kommer 4. juli

Søknadsfrist er 21. november. Utlysningene vil omfatte temaene cybersikkerhet, utrulling av digitale teknologier, digital kompetanse og data, skytjeneste og KI.

Mer informasjon om utlysningene på DIGITAL Europa (Digdir) sine nettsider.

DIGITAL Europa arranger infomøte om utlysningene 27. juni 2024 kl. 10-11.

Bli med digitalt via denne Teams-lenken.


Ekstraordinær utlysning innen dataområder for smarte byer

Det europeiske “Data Space Support Center” (DSSC) har lansert en åpen utlysning hvor det søkes etter pilotprosjekter innen dataområdet for smarte byer og samfunn. Søknadsfristen er 31. september 2024.


Les mer.


Kurs: Økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren

HK-dir arrangerer kurs for norske kommuner, der formålet er å øke kompetansen og styrke kommuners arbeid med internasjonalisering i barnehage, skole og kommunal voksenopplæring. Inntil seks kursplasser vil være kostnadsdekkede.


Les mer.


Kalender

25. juni: HERA (Health Emergency Preparedness and Response) Info day, Berlin og på nett
2. juli: Konferanse: The power of dialogue to foster cross-sectoral collaboration, Brussel
17. september: EU Design Day 2024
7. oktober: Introduksjon til European Week of Regions and Cities i regi av de norske regionskontorene i Brussel. Mer informasjon kommer.
7.-10. oktober: European Week of Regions and Cities, Brussel
29-30. oktober: EUREKA 2024: Fair of culture and creativity, Brussel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen