Statoil: – Verden trenger mer olje og gass

Dette kommer fram i oljeselskapets klimastrategi fram mot 2050, som ble presentert i Brussel 15. juni.

Rapporten er utformet som et veikart for hvordan Statoil mener verden bør satse for å nå klimamålene frem mot 2050.

Sjefsøkonom og visepresident i Statoil, Eirik Værness, presenterte rapporten på Statoils vegne. Han mener at det er en stor satsning på fornybart på gang, men at vi ikke kan slutte å hente ut olje og gass av den grunn:

–Selv med en massiv fornybarsatsing vil verden trenge olje også i framtiden, sa han, og utdypet:

–Med en befolkningsvekst på 1 prosent årlig fram mot 2050, vil det være et behov for stadig mer olje og gass for å mette verdens forbruk.

Wærness nevnte spesielt petrokjemiindustrien, og behovet for olje i forbrukerprodukter, infrastruktur og – el-biler.

Mer fornybart
Men også fornybar energi må øke – både i relativ og absolutt forstand, skal vi tror Statoils prognoser:

– I dag utgjør sol og vind samlet fem prosent av den totale energimiksen. Om vi skal nå togradersmålet, må dette opp til 50 prosent i 2050, sa Wærness.

Han mener en stor del av satsingen vil finne sted i de store utviklingsøkonomiene, som India og Kina. Men det må skje forbedringer på fornybarsatsingen også der:

– Selv om vi ser en stor forbedring i andel el-biler, var 38 prosent av nye biler på kinesiske veier i fjor SUVer. Dette kan ikke fortsette. I framtiden vil vi forhåpentligvis se mer samkjøring, mer kollektivtransport og mer fornybart drivstoff.

Trenger et samlet USA
Men det er ikke bare Kina som må ta større ansvar for å bekjempe klimaendringene.

Tom Brookes, som er medlem av styringsgruppen for European Climate Foundation, var også tilstede på seminaret. Han mener USA spiller en viktig rolle:

–Det er helt essensielt å ha en opplyst og faktabasert debatt om vi skal klare å redde klimaet, sa han, med klar referanse til president Trump og hans varslede uttreden av Paris-avtalen.

–Vi ser heldigvis delstater og byer som går ut og sier at de vil være grønne. Dette hjelper, men skal vi lykkes tror jeg vi også  trenger en føderal klimasatsing. Det føderale nivået i USA er sterkt og viktig, presiserte Brookes.

Egen europeisk strategi
Europa har på sin side en egen klimastrategi. EU-kommisjonen har satt som mål at den europeiske union skal bli en lavutslipp-region innen 2050.

Konkret innebærer dette at klimagassutslippene i 2050 skal ligge 80 prosent under 1990-nivå.

Spesielt kraftsektoren er forventet å bidra mot dette målet, og ifølge Kommisjonen selv, skal det være mulig å produsere energi med tilnærmet null karbonutslipp i 2050.