Alumni

Anna WillgohsBilde Anna_Willgohs

Nåværende stilling: E-commerce Manager smartphoto Nordic
Var trainee ved Trøndelags Europakontor i 2003

Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Veldig interessant og spennende, jeg lærte mye om Trøndelag, Brussel, EU og Europa. Jeg fikk et innblikk i hvordan EU fungerer som man bare kan få om man faktisk er på plass i Brussel. Jeg traff veldig mange interessante og spennende personer, både fra Trøndelag, fra resten av Norge og fra Europa. Mange personer som jeg traff i Brussel har jeg fremdeles god kontakt med!

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Jeg fikk mersmak på å jobbe utenlands og kom faktisk aldri tilbake til Norge… Å ha jobbet i Brussel, selv om det” bare” var som trainee er noe som alle senere arbeidsgivere har sett på som et stort pluss.

Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Benytt sjansen til å lære deg alt du kan om Trøndelag og EU! Vær åpen og sosial både på jobb og fritid, da kommer du til å ha en fantastisk spennende og lærerik tid.

 

Hanne Christensen Lystad Hanne Lystad akkr. Arthur Arnesen

Nåværende stilling: Business Consultant i Sopra Steria
Var sommerpraktikant ved Trøndelags Europakontor i 2011

Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Jeg fikk i løpet av min korte tid både komme med innspill til rekruttering, delta på konferanser og middager, skrive artikler, synliggjøre TE via sosiale medier og konkludere med en erfaringsrapport fra oppholdet hvor jeg fikk komme med nye forslag. Ordningen gir studenter en god mulighet til få noe praktisk arbeidserfaring relatert til studieløpet.

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Jeg tror at kjennskap til Brussel hadde mye å si for at jeg skulle få en traineejobb hos Santander Group året etter, som førte til en foreleser stilling om EØS-avtalen hos NHO. Kan jo også tenkes at arbeidsgiver syntes det var viktig at jeg hadde gjort forskjellige ting, deriblant denne jobben, mens jeg studerte. Sommerjobben bidro jo også til å utvide nettverket mitt med mange hyggelige og kompetente mennesker.

Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Bruk tid på å sette deg inn i formålet med kontoret og hvilke kunder det tjener. Delta på det sosiale utenom jobb, det dukker ofte opp nye spennende muligheter på det viset.

 

Jorunn Kristina Skodje JorunnSkodje_bilde

Noverande stilling: Praktikant ved Den norske ambassaden i Helsingfors
Var praktikant ved Trøndelags Europakontor i 2014

Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Opphaldet var hektisk og morosamt, og eg fekk oppleve mykje både i jobbsamanheng og på fritida. På kontoret har praktikanten mange arbeidsoppgåver innan ulike område. Samtidig var opphaldet svært lærerikt. Trøndelags Europakontor kombinerer kunnskap om Noreg i EU med kunnskap om EU i Noreg. I tillegg lærte eg også svært mykje om Trøndelagsregionen og korleis regionale aktørar arbeidar opp mot EU

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Verdien av eit praktikantopphald ved Trøndelags Europakontor skal ikkje undervurderast. Eg er stadig i situasjonar der eg drar nytte av erfaringa og kunnskapen eg tileigna meg i laupet av mi tid i Brussel. Praktikantopphaldet har gitt meir erfaring frå fleire ulike fagområde som administrasjon, regional utvikling og næringsverksemd, samtidig som eg har auka kunnskapen min om korleis regionale aktørar arbeidar opp mot EU. Eg merkar allereie intesse for mitt praktikantopphald i jobbsøkingsprosessen.

Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Eit praktikantopphald ved Trøndelags Europakontor er eit unikt høve til å lære, og eg oppmodar alle framtidige praktikantar til å gjere det meste ut av det. Tre månader går raskt, og mitt beste råd er å gjere så mykje som mogeleg på denne tida.
Ført og fremst er det viktig å vere ‘på’ og ta initiativ, både på jobb og på fritida. Trøndelags Europakontor er svært fleksibelt og ein har høve til å forme sitt eige opphald. Likevel er det viktig å hugse at dette for mange er det første møtet med arbeidslivet. Det er lov å gjere feil og det er lov å spørje om ting ein er usikker på. Gjennom å stille spørsmål får ein ofte eit anna perspektiv på saka og kanskje nokre gode tips på kjøpet.

 

Lars Espen Bjørgum Bilde Lars

Nåværende stilling: Seniorkonsulent, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU. Jobber hovedsakelig med internasjonalisering
Var trainee ved Trøndelags Europakontor i 2011

Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Veldig lærerikt, møtte mange artige folk fra hele Europa og fikk en fin start på arbeidskarrieren.

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Stor betydning, da dette hjalp meg til å få min første jobb ved NTNU, som igjen var mye av grunnen til at jeg nå har fast stilling ved et av NTNUs fakulteter.

 Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Sørg for å få mest mulig ut av oppholdet mens du er i Brussel! Veldig mange muligheter for å treffe interessante folk, både gjennom jobben og ellers. Husk også på at oppholdet er en kjempemulighet til å lære seg mer om hva som rører seg i Trøndelag, det finnes masser av interessante muligheter her for folk med mastergrad og utenlandserfaring.

 

Oda Renate Nødtvedt       Oda Renate              

Nåværende stilling: Rådgiver i Burson-Marsteller i Oslo
Var trainee ved Trøndelags Europakontor i 2012- 2013

Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Jeg hadde et særdeles spennende, lærerikt, og sosialt opphold hos Trøndelags Europakontor. Faglig lærte jeg mye om Norges forhold til EU/EØS som jeg bruker hver dag i nåværende jobb. Sosialt ble jeg kjent med mange fantastiske mennesker og nye venner.
Brussel er en pulserende og sosial by. Det er alltid noe å finne på, og det er alltid interessante konferanser og seminarer man kan delta på. Det var heller ikke feil at jeg traff samboeren min på Trøndelags Europakontor.

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Kombinasjonen med artikkelskriving, innsikt i norsk næringsliv og kunnskap om EU/EØS har gitt uunnværlig erfaring som jeg bygger videre på hver dag i nåværende jobb. Som rådgiver i et internasjonalt kommunikasjonsbyrå er det viktig å ha kunnskap om hvilke europeiske lover og regler Norge er forpliktet til å følge. Samtidig fikk jeg godt innsyn i norsk næringsliv, og trøndersk næringsliv spesielt, som har resultert i økt kunnskap og et godt nettverk. Jeg lærte videre mye om myndighetskontakt og forvaltningsprosesser. Dette er kunnskap som ikke kan læres på skolebenken, men som må oppleves.

 Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Jeg anbefaler å delta på så mange konferanser og seminarer som mulig. Det er også alltid noe å finne på uansett dag i Brussel. Det er helt fantastisk å henge i de mange flotte parkene, dra på onsdagsmarked på Chatelain, ta en øl på Place du Luxembourg på torsdager, eller ta en dagstur til Antwerpen i helgene.

 

Karoline Oftedal Bilde Karoline Oftedal

Nåværende stilling: Førstekonsulent i Senter for internasjonalisering av utdanning
Var praktikant ved Trøndelags Europakontor i 2013

 Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Jeg hadde et veldig spennende opphold i EU-boblen med dyktige kollegaer, muligheten til å knytte nettverk og møte relevante aktører og få inspirasjon til masteroppgaven min.

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Komme tettere inn på EUs institusjoner, jobbe med Erasmus+programmet, få internasjonal kompetanse som er ettertraktet hos arbeidsgivere. En fantastisk mulighet som jeg kan anbefale til alle.

Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Kast deg ut i det.

 

Mari Sofie Korslund Mari Sofie Korslund

Nåværende stilling: Rådgiver, Aker Scholarship
Var praktikant ved Trøndelags Europakontor i 2011

Hvordan vil du beskrive ditt opphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel?
Jeg hadde et lærerikt opphold med arbeidsoppgaver som strakk seg over et bredt spekter. Oppholdet ga meg også eksponering til Brussel og EU som var uvurderlig for meg som på daværende tidspunkt skrev min masteroppgave i Europastudier ved NTNU.

Hvilken betydning har Trøndelags Europakontor hatt for din videre jobbkarriere?
Jeg har jobbet i privat sektor, nærmere bestemt olje og gass, siden mitt opphold ved kontoret. Med andre ord jobber jeg ikke med tematikken rundt EU på daglig basis, men jeg vil allikevel si at oppholdet har vært verdifullt for min karriere. Arbeidserfaring fra Brussel er absolutt noe som har talt positivt i intervjusituasjoner og liknende.

Hva er ditt råd til nye traineer og praktikanter?
Prat med folk. Invester i noen øl på Plux, gå ut av komfortsonen hva gjelder ”networking” og utvid ditt nettverk. Her er det masse å lære, og det er dessuten en skikkelig luksus å kunne trene seg på å oppsøke og snakke med helt ukjente i det miljøet som finnes i Brussel. Og du kommer attpåtil til å lære en hel masse av de du treffer på.