Europadagene 2024

-

HAVET Arena, Trondheim

Trøndelags Europakontor med samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2024 tirsdag 7. mai på HAVET Arena i Trondheim. Temaet i år er hav.

2021-2030 er FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Tiåret skal gjøre verdenssamfunnet bedre i stand til å nå bærekraftsmålene, og legger særlig vekt på målet «Livet i havet». I den forbindelse ønsker vi å belyse hvor langt Trøndelag som region har kommet innen innovasjon, forskning og utvikling i havsektoren.

Havet har alltid vært en bærebjelke i trøndersk samfunns- og næringsliv. Fiske og havbruk har sikret bosetting og verdiskapning i distriktene, og turistnæringen hviler på det vakre, trønderske kystlandskapet. Sterke FoU-miljøer har vokst frem rundt havsektoren, noe som har plassert regionen i front både nasjonalt og internasjonalt.

Havet løftes frem gjennom bærekraftsmålene og blir en stadig viktigere ressurs for EU og den grønne given. I likhet med resten av samfunnsutviklingen er det behov for kontinuerlig kompetansebygging og mer skånsom forvaltning av havet – på havets premisser – slik at det vil fortsette å spille en viktig rolle i menneskers og trøndernes liv i framtida. Samspillet mellom forskning, næring og innovasjon vil stå sentralt for videre satsing og bærekraftig utnyttelse.

Med årets Europadager ønsker vi å vise potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper arrangementet vil gi mer kompetanse og inspirasjon til å fortsette arbeidet med å styrke Trøndelag som region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping.

Europadagene arrangeres av Trøndelags Europakontor og kontorets medlemmer, i samarbeid med Horisont Trøndelag, Fremtidens Industri, Trondheim Havn, SINTEF og Innovasjon Norge.

 

Programmet vil inneholde følgende hovedtemaer:

  • Liv i havet
  • Hydrogen
  • Blå-grønn sirkulærøkonomi
  • Mobilitet på havet
  • Havexpo

Et mer detaljert program kommer. 

Vel møtt!

 

Europadagene er Trøndelags Europakontors årlige arrangement i Trøndelag. Her belyser vi hvor langt Trøndelag som region har kommet innen innovasjon og utvikling, og knytter dette opp mot EUs politikk og strategier. Målet er å vise potensialet Trøndelag har som region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping. De siste årene har vi hatt fokus på demokrati og menneskerettigheter (2023), energi og mobilitet (2022) og bioøkonomi (2021). Les mer om Europadagene her. 

Detaljer

Pris

Gratis

Arrangør

Trøndelags Europakontor

Tema

Hav

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen