Trøndelagsmøtet 2021: Trøndersk næringsliv og EUs klassifiseringssystem for bærekraft – Hva skjer når grønn aktivitet er lik økt lønnsomhet?

-

Microsoft Teams

Trøndelags Europakontor inviterer til en høyaktuell sesjon med særlig betydning for vårt næringsliv og våre politikere.

9. mars 2020 publiserte EU-kommisjonens ekspertgruppe sin endelige rapport om et klassifiseringssystem som skal gjøre det tydeligere hva som er en bærekraftig aktivitet. Det viktigste å ta inn over seg er at klassifiseringssystemet kun er startskuddet. De neste 2–3 årene kommer det nye EU-regler og -direktiver på løpende bånd. Dette er regler og direktiver som tas inn i det norske regelverket, og som blir direkte relevant for vårt næringsliv.

EUs taksonomi, eller klassifikasjonssystem, peker på det omfattende omstillingsbehovet som vårt næringsliv og økonomi nå står overfor. Næringsutvikling som bidrar til klimaomstilling og reduksjon av egne utslipp, vil bli vinnerne i EUs kapitalmarkedsunion. Taksonomien blir et viktig verktøy for å frigjøre investeringskapital til grønne næringer og grønn omstilling. Dette innebærer indirekte at kapital styres bort fra ikke-bærekraftige økonomiske aktiviteter. Vi ser allerede at interessen for bærekraftige finansprodukter har vokst kraftig. For å henge med på kappløpet i et finansmarked som premierer grønn omstilling, må Trøndelag nå bygge videre på vår kunnskap og innovasjonsevne. Vi må tenke både større og lengre frem i tid.

Hvilke insentiver for bærekraftig aktivitet kan trøndersk næringsliv forvente? Hvordan kan trønderske bedrifter tjene på grønn omstilling? Hvor ligger Trøndelags neste konkurransefortrinn?

Ta del i kunnskapsutveksling rundt taksonomiforordningen, og del dine tanker om hva ordningen vil bety for trøndersk næringsliv!

Detaljer

Pris

Gratis

Arrangør

Påmeldingsfrist

Tema

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen