Velkommen til kick-off for Horisont Europa!

-

Digitalt arrangement

Konferanse

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Mandag 8. mars inviterer Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor til digital kick-off for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Hovedformålet med arrangementet er å presentere virkemiddelapparatet, samt initiere en arena og møteplass for økt samarbeid innen forskning og innovasjon i Nordland og Trøndelag.

Horisont Europa består av tre hovedsøyler. Under arrangementet vil Søyle 1 (Fremragende vitenskap) og Søyle 2 (Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) bli presentert av Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCPer). Etter presentasjon av Søyle 1 og de seks klyngene i Søyle 2, åpnes det for å fortsette diskusjonen i breakout rooms.

Les mer og se program her!

Detaljer

Pris

Gratis.

Arrangør

Nord universitet

Påmeldingsfrist

Tema

Horisont Europa

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen