Årsrapport for EØS-midlene

Flere trønderske aktører var partnere i EØS-prosjekter i fjor. Årsrapporten og lanseringen av nye kulturprosjekter ble lagt frem på Norges EU-delegasjon i Brussel 14. og 15. juni.

ASTRA museet i Romania som har samarbeidet med Museene i Sør-Trøndelag. Foto fra EØS-midlenes årsrapport.

– Midlene bidrar blant annet til økt sysselsetting og økonomisk vekst i mottakerlandene samt styrkede forhold mellom donor og mottakerland sa Bergdís Ellertsdóttir, Islands ambassadør til Belgia.

– Grunnleggende verdier som demokrati og menneskerettigheter trenger oppmerksomhet også i Europa, og dette er vår måte å bidra på, sa Ellertsdóttir.

EØS-midlene går til de fattigste landene i EU og blir donert fra Norge, Island og Liechtenstein. Aktører fra donorlandene kan også delta i prosjektene som partnere, og flere fra både Norge og Trøndelag har gjort dette viser årsrapporten fra 2016-2017.

Kultur blir viktigere
– Året 2018 blir det første året for europeisk kulturarv, og dette er nok ikke tilfeldig, sa Norges ambassadør til Belgia, Ingrid Schulerud.

– EU gjør mye, men lite innen kultur. Vi ser fremveksten av høyrepopulistiske partier, men kultur er ikke bare nasjonalt. Det er et behov for en felles tilnærming til kultur i Europa, sa Schulerud.

Det er nå færre programområder enn tidligere, og de er mer spisset. Trønderske aktører har deltatt i flere av dem.

Kulturarv og kunst
Museene i Sør-Trøndelag har deltatt i et partnerskap med Romania. Prosjektet fikk 2,5 millioner euro i støtte og fremmer kunnskap om Romanias flerkulturelle og multi-etniske historie på ASTRA museet i Romania. Trettiåtte nye jobber har blitt skapt av prosjektet og 323.600 mennesker har så langt besøkt museet.

Sosial utvikling
NTNU har også deltatt i ulike EØS-prosjekter. Ett av dem var i samarbeid med myndighetene i Portugal og handlet om å fremme gode vaner for bedre helse for unge og eldre. I prosjektet brukes sosiale medier og interaktiv TV for å fremme deltakeres kunnskap om sunne matvalg. I tillegg har NTNU vært med på å oppdatere det nasjonale helseregisteret og informasjonssystemet i Portugal.

Grønn industri og innovasjon
NTNU har også vært partner med Kongsberg Terotech i Norge og InterConsult Bulgaria i et grønt innovasjonsprosjekt. De har sammen utviklet og testet det innovative systemet Green Monitor som overvåker vedlikehold av industrielle maskiner på en mer kostnadseffektiv måte enn det som ble gjort tidligere.

Omtrent 6000 prosjekter fikk i fjor støtte fra EØS-midlene – halvparten av dem i partnerskap med et donorland. Midlene var i perioden 2009-2014 på 993,5 millioner euro. I perioden 2014-2021 er beløpet 1,5 milliarder euro.

I tillegg til EØS-midlene er Norge donor i fondet Norway Grants. Dette beløpet var i perioden 2009-2014 på 804,6 millioner euro og er i perioden 2014-2021 på 1,3 milliarder euro.

Prosjektlengden er nå utvidet fra fem til syv år, og Spania er ikke lenger et mottakerland.

Programområdet Civil Society vil sannsynligvis få prosjektmidler først, og utlysninger på kulturfeltet vil åpne i 2018. Det er åpnet for søknader til fondet Youth Employment og programmet Kreativt Europa som ikke er en del av EØS-midlene.