Trøndelags Europakontor har i samarbeid med SpareBank 1 SMN en ledig treårig heltidsstilling som rådgiver/seniorrådgiver taksonomi. Her vil du jobbe fra “hjertet i Europa”, Brussel, på vegne av våre 14 trønderske medlemmer fra akademia, næringsliv og offentlig sektor. Vår visjon er “Et innovativt Trøndelag i Europa”. Du vil jobbe tett med foreningens medlemmer, eksterne samarbeidspartnere,&hellip

Les mer
Europakommisjonen foreslår nye klimamål for 2040

Forfatter: Thor Axel G. Straume Europakommisjonen lanserte nylig sin anbefaling om klimamålene for 2040. EU skal redusere klimagassutslippene med 90% i forhold til utslipp fra 1990 for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Dette målet er i tråd med vitenskapelige anbefalinger og internasjonale forpliktelser, eksempelvis Parisavtalen. Foreløpig er dette kun et forslag fra Kommisjonen, og skal&hellip

Les mer