Europakommisjonen foreslår nye klimamål for 2040

Forfatter: Thor Axel G. Straume Europakommisjonen lanserte nylig sin anbefaling om klimamålene for 2040. EU skal redusere klimagassutslippene med 90% i forhold til utslipp fra 1990 for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Dette målet er i tråd med vitenskapelige anbefalinger og internasjonale forpliktelser, eksempelvis Parisavtalen. Foreløpig er dette kun et forslag fra Kommisjonen, og skal&hellip

Les mer

Som en del av arrangementet Lynkurs i EU & EØS på 1-2-3 17. – 18. januar i Brussel, hadde Ragnar Semundseth, Spesialutsending for energi fra Norges delegasjon til EU, en sesjon om EUs energipolitikk. Målet for EUs energipolitikk er å balansere tre hensyn i en slags energipyramide bestående av bærekraft, kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet. Marit Moe,&hellip

Les mer

Som en del av arrangementet Lynkurs i EU&EØS på 1-2-3 17.-18. januar i Brussel, hadde NATO og EU-delegasjonen et innlegg om sikkerhetspolitikk. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har endret seg drastisk i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Nå står Europa overfor nye utfordringer som krever samarbeid og handling. Norge deltar aktivt i historiens største&hellip

Les mer