Vi søker en engasjert og erfaren daglig leder, med interesse for trøndersk nærings- og samfunnsliv, som kan videreutvikle Trøndelags Europakontor. Vil du bidra til verdiskaping og innovasjon i trøndersk næringsliv? Evner du å koble Trøndelag inn mot EUs kunnskaps- og innovasjons-programmer? Er du god til å bygge nettverk? Da vil vi gjerne ha din søknad

Les mer

Håvard Tangvik er ny Europarådgiver ved Trøndelags Europakontor. Håvard kommer fra Trondheim og har nylig flyttet til Gent sammen med sin belgiske familie.  – Kontoret har en viktig funksjon, jobber med spennende tema og har et bredt nedslagsfelt. Det å jobbe med mellomromskompetanse hvor en aktivt jobber med å styrke medlemmers strategiske fortrinn ved å&hellip

Les mer

31. mai-1. juni og 3.-4. juni arrangerer ERRIN, Norges forskningsråd og EU-nettverkene FINN EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd, digitalt matchmaking-seminar. Dette for å hjelpe offentlige aktører, FoU-miljø og næringsliv til å finne europeiske prosjektpartnerne for kommende utlysninger innen klynge 5 og 6 i Horisont Europa-programmet.

Les mer

Fredag 9. april presenterte Regjeringen en fullstendig liste over hvilke EU-programmer som Norge vil delta i for perioden 2021-2027. Listen bærer preg av at det legges stor vekt på programmer som stimulerer til grønn omstilling og økt digitalisering. Innen forskning og utdanning, videreføres Norges involvering i det europeiske samarbeidet gjennom programmene Horisont Europa og Erasmus+.&hellip

Les mer

EU har siden lanseringen av vekststrategien, Europas grønne giv i desember 2019 jobbet strategisk for å legge til rette for grønn omstilling slik at Europa når målet om klimanøytralitet i 2050. Trøndelags Europakontor har siden lanseringen jobbet for å formidle konsekvensene og muligheten denne vekststrategien gir våre medlemmer og hvilken betydning dette vil ha for&hellip

Les mer

Trøndelags Europakontor, som en permanent representasjon i Brussel, ble invitert til å gi innspill til regjeringens strategi for Norges deltakelse i det europeiske forskning- og innovasjonssamarbeidet Horisont Europa.  Europakontorets mulighet til å gi innspill ble godt tatt i mot og vi vil fortsette å jobbe med å øke norsk, og spesielt trøndersk, deltagelse i programmene&hellip

Les mer

Den 14. januar arrangerte Trøndelags Europakontor, i samarbeid med SpareBank 1 SMN, Norges Delegasjon til EU, Trondheim kommune, PwC Norge og SINTEF Energi, en parallellsesjon under Trøndelagsmøtet 2021. Der ble EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans –  EUs taksonomiforordning – diskutert.  Klassifiseringssystemet for bærekraftig finans er et av flere tiltak EU skal implementere for å gjøre&hellip

Les mer