Det ble suksess da NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Ruralis og Trøndelags Europakontor gikk sammen for å søke midler fra Forskningsrådet til medvirkning i utforming av Horisont Europa.  Forskningsrådet mottok totalt 27 søkere, som søkte om 24,87 millioner fra Horisont Europa, som er det hittil største rammeprogrammet for forskning og innovasjon i EU. Den suksessfulle&hellip

Les mer