Betydelig digitalt skille i Europa

Halvparten av europeiske arbeidstakere mangler essensiell digital kunnskap. Det slår en ny rapport fra Verdensbanken fast. Problemet er størst i Sør-Europa.

Rapporten Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia som ble publisert i mars i år, peker på et betydelig digitalt skille i Europa og i Sentral-Asia.

Den fastslår at hele 250 millioner mennesker i denne regionen lever på feil side av det digitale skillet.

4. mai ble rapporten presentert i Brussel, med representanter fra både Verdensbanken og fra EU-Kommisjonen tilstede.

Internett i seg selv ikke nok
Internettilgangen øker stadig, og er i dag nesten 100 prosent i store deler av EU. Men Internett i seg selv er ikke nok for å redusere det digitale gapet, ifølge Verdensbanken.

Robotisering og digitalisering øver et press på arbeidstakere, og det kreves kompetanseheving på digital teknologi for å takle utfordringene dette fører med seg.

Men digitalisering skaper også muligheter. Maximilian Strotman, som jobber med det digitale indre marked i Kommisjonen, peker på delingsøkonomien som et eksempel:

–Se på Amazon og andre. De styrker faktisk de små nisjeaktørene på mindre steder ved å gi dem tilgang til et globalt marked, sa han da rapporten ble publisert.

– I dag kan du drive bokbutikk i utkanten av Brussel og ha verden som kundegruppe, la Strotman til.

Ny tid, nye løsninger
Men det er ikke bare bokbutikker som merker endringene.

Hans Timmer, sjefsøkonom for Europa og Sentral-Asia i Verdensbanken, påpeker at digitaliseringen vil skape endring i alle sektorer, og mener at man må omfavne nettopp disse endringene:

– Vi kan ikke sette oss ned og klage og si at alt var mye bedre før, med økonomisk sikkerhet og et forutsigbart arbeidsmarked, for den tiden kommer ikke tilbake. Vi må finne løsninger tilpasset en ny realitet.

«Hvor er Europas Facebook?»
I Europa er det i dag et nord/sør-skille når det kommer til digitalisering.

Mens Norden og Baltikum er kommet langt i bruken av digitale løsninger i både privat og offentlig sektor, er økonomien i sør i liten grad digitalisert.

Verdensbanken slår fast at Europa som helhet er i bakevja når det kommer til e-handel og utviklingen av en digital industri, selv om Internettilgangen er i verdenstoppen.

På listen over verdens 20 største teknologiselskaper, der Apple topper listen, ligger samtlige i USA, Kina og Japan.

– Hvor er Europas Facebook? spurte Hans Timmer.