Bio min bio!

På nyåret vil Biokraft AS åpne verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass på Skogn i Levanger.

Marianne Langvik, Manager, Commercial & Admin/Finance Biokraft AS (t.v.) og Vidar Segtnan, daglig leder Trøndelags Europakontor. Foto: Filip Jessen

Ytterst på Fiborgtangen på Skogn i Levanger, ved siden av Norske Skog, bygger for tiden Biokraft AS et anlegg som kommer til å erstatte dieselforbruket tilsvarende 15.000 personbiler.

Planen er at avfall – henholdsvis 80% fiskeavfall fra oppdrettsnæringen og 20% avfall fra Norske Skog like ved (målt i energi) – skal omdannes til flytende biogass. Dette er et godt eksempel på den sirkulære økonomien, hvor avfall blir sett på som en ressurs, og ikke som en byrde.

Tanken er at man av dette skal produsere biogass (metan+Co2) til bruk i transportindustrien, i tillegg til gjødsel til bruk i landbruket. Gasskjøretøy i seg selv er ikke noe nytt, men at tungtransport nå kan frakte med seg større volum gass ved å benytte flytende metan (LNG/LBG) er nytt. Flere av leverandørene av tunge kjøretøy leverer nå slike biler. Dette gjør at tungtransport i større grad nå kan være miljøvennlig og klimanøytral.

Elektrifisering av tungtransport er fremdeles under utvikling og selv om Tesla med flere for tiden jobber med slike løsninger er det et stykke igjen til at tungtransport på hydrogen- og elektrisitet blir en realitet. Biogass er derimot tilgjengelig teknologi allerede i dag, og vil dermed spille en viktig rolle opp mot Norges og EUs klimamål for 2030.

Daglig leder Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan titter inn i de enn så lenge tomme produksjonssiloene. Foto: Filip Jessen

Selv om mangt og meget har blitt skrevet om Norske Skogs videre eksistens, vil Biokraft uansett operere uavhengig av dette. Samtidig vil Norske Skogs fabrikkanlegg kunne spare strøm og kjemikalier når Biokraft er oppe og går.

Den flytende biogassen fra Biokraft vil selges gjennom AGA som er en del av Lindegruppen.

Biokraft AS på sin side eies av Scandinavian Biogas Fuels (50,003%), hvor Sveriges tidligere statsminister Göran Persson er inne på eiersiden, Trønder-Energi (45%), og resten eies av to av gründerne.