Brexit kan tvinge norske TV-kanaler til å flytte fra London

Storbritannias kommende utmelding fra EU i mars neste år kan føre til at norske TV-kanaler som sender fra London, slik som TV3, må flytte dersom de fortsatt vil sende TV til Norge.

Foto: Pixabay.com

Det er ikke bare finansindustrien i Storbritannia som kan bli hardt rammet av brexit og som nå vurderer å forlate landet. De rundt tusen TV-kanalene som kringkaster fra Storbritannia til andre land i EU og EØS kan bli nødt til å flytte dersom de skal fortsette med TV-sendinger til resten av Europa, kom det frem på konferansen European Business Summit i Brussel 23. mai.

Det er i dag rundt 4.600 TV-kanaler i Europa, og mer enn 1.400 av disse – altså 30 prosent – holder til i Storbritannia. Landet er dermed den største eksportøren i Europa av TV-sendinger.

Dersom Storbritannia går ut av EUs indre marked, vil landet kunne miste muligheten til å sende TV til andre land i Europa. Fortsatte TV-sendinger fra Storbritannia til EU og EØS avhenger derfor av at Storbritannia og EU får i stand en ny avtale.

– Uansett hva som blir resultatet av brexit, så vil det bli av avgjørende betydning for TV-industrien i Storbritannia, sier Greg Pollard i foreningen for kommersielt fjernsyn i Europa, ACT.

Liberale reklameregler
Ifølge EUs TV-direktiv, det såkalte Television Without Frontiers Directive, fra 1989 må TV-kanaler følge reklamelovene i landet de opererer i, ikke i landet de kringkaster til.

Debatt på European Business Summit i Brussel 23. mai om hva slags betydning brexit kan få for alle TV-kanalene som sender tv fra Storbritannia til andre land i EU/EØS. Greg Pollard er mannen som sitter lengst til høyre, mens Axel Desmedt er han som sitter ved siden av ham. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Storbritannia har mer liberale regler for TV-reklame enn mange andre land i Europa, og dette forklarer hvorfor så mange TV-kanaler har valgt å etablere seg her.

Det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) har tre reklamefinansierte TV-kanaler i Norge som alle sendes fra Storbritannia: TV3, Viasat 4 og TV6. Disse følger britiske regler for TV-reklame og kan av den grunn blant annet sende reklame rettet mot barn, noe som ikke er lov for TV-kanaler som sendes fra Norge.

Andre kjente medieselskaper som sender TV fra Storbritannia til andre land i Europa er blant andre Sony Pictures og Discovery.

Dragkampen er i gang
Flere andre byer i Europa har nå begynt å gjøre det de kan for å tiltrekke seg Storbritannia-baserte TV-kanaler.

Blant disse er Brussel og Amsterdam, som håper på at brexit vil føre til at flere TV-kanaler flytter hovedkontorene sine til dem, og til at det dermed vil bli opprettet mange nye arbeidsplasser innen TV-industrien.

– Brussel bør være et attraktivt sted for TV-kanaler å etablere seg på grunn av alle beslutningstakerne som bor her og fordi vi i motsetning til Nederland ikke har noen lover når det gjelder hvor mye lokalt innhold TV-kanalene må sende, sier Axel Desmedt, visepresident i IBPT, som er én av fire fjernsynsregulatorer i Belgia (tilsvarende det norske Medietilsynet).

– Det er også billigere å bo i Belgia enn for eksempel i Amsterdam, London og Paris, og maten her er som kjent helt utmerket, legger Desmedt til.