Britisk politiker: –Brexit betyr ikke at vi forlater Europa

–Storbritannia forlater den europeiske unionen, ikke selve Europa, og det er viktig at vi fortsetter å samarbeide med EU og resten av Europa, sa den britiske politikeren James Palmer på en konferanse i London 6. november.

Palmer, som er ordfører for Cambridgeshire og Peterborough, og medlem av det konservative partiet, understreket at det er særlig viktig at Storbritannia fortsetter samarbeidet innenfor forskning.

Det er viktig at europeiske forskere også i fremtiden vil få enkel tilgang på visum for å jobbe i Storbritannia sa Palmer på konferansen, som var arrangert av Brussel-kontoret til den britiske regionen East of England.

Nye muligheter
Ifølge Palmer byr brexit ikke bare på utfordringer, men også på muligheter.

– EU var opprinnelig tenkt som en frihandelsavtale, og brexit er en unik mulighet for Storbritannia til å få i stand en frihandelsavtale med EU, uten alt det unødvendige byråkratiet som EU-medlemskap innebærer, sa Palmer.

Palmer  viste også til at det ligger mange muligheter i det amerikanske markedet, og at Storbritannia kanskje bør utnytte mulighetene der bedre.

En katastrofe
Langt ifra alle på konferansen var like optimistiske til brexit som Palmer. Tom Brake, som representerer partiet Liberaldemokratene i det britiske parlamentet, sa han tror brexit vil bli en katastrofe for britene.

– Det er ikke realistisk at Storbritannia vil få alle fordelene, men ingen av kostnadene av EU-medlemskap ved å melde seg ut, sa Brake, og la til at det er på tide at den britiske regjeringen begynner å innse dette.

– Det var et veldig knapt flertall som stemte ja til brexit, og vi håper derfor at det vil bli en ny folkeavstemning når brexit-forhandlingene har blitt fullført, der britene vil få mulighet til å stemme nei til brexit, sa han.

Foto: Trøndelags Europakontor

Neppe ny folkeavstemning
Men at det skal bli noen ny folkeavstemning i Storbritannia om utmelding av EU er ikke realistisk, ifølge politikeren John Lamb. Han er medlem av Det konservative partiet og jobber som visepresident i Nordsjøkommisjonen.

– Brexit har blitt stemt over allerede og brexit kommer til å skje. Men det betyr ikke at vi bør stoppe å jobbe sammen. Vi kan støtte Europa og Europa kan støtte oss, sa Lamb.

– Vi vil kunne fortsette å jobbe sammen, og vi vil da kunne nyte godt av å kunne bestemme over oss selv, men med støtte fra Europa, la han til.

Samarbeid fortsatt viktig

Den svenske politikeren Martin Andreasson, som representerer partiet De moderate i EUs regionskomité og er regionråd i Västra Götalandsregionen, fremhevet også at det er viktig at Storbritannias samarbeid med Europa og EU fortsetter etter brexit.

Dette er særlig viktig innen forskning, og det er derfor sterkt ønskelig at Storbritannia fortsetter å være med på EU-programmer slik som EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, sa Andreasson. Det beste hadde derfor vært om Storbritannia fikk til «en norsk løsning» og fortsetter det dype og sterke samarbeidet med EU når de går ut av unionen 29. mars 2019.

– Det er også viktig å få til en avtale mellom Storbritannia og EU før de forlater EU fordi det er mange områder som vil lide dersom vi ikke får til en god avtale. Alt fra business til forskning er avhengig av gode relasjoner, sa han.