Bygger tog med Europa

Byåsen videregående skole i Trondheim er med i EUs største skoleprosjekt. Sammen med elever fra 24 andre skoler i 23 forskjellige land skal Byåsenelever bygge et elektrisk modelltog hvor hver vogn symboliserer noe fra hvert land og hver skole. 

IMG_3237

Målingene må være helt presise for at elevene skal kunne kutte ut deler til togvogna i denne maskinen. F.v. Sivert Aune og Joakim Grønning

– Om vi er med i EU eller ikke…

…er det et viktig mål for oss å lære elevene våre om internasjonale forhold og entreprenørskap, sier rektor Geir Vikan. Prosjektet er finansiert med Comenius-midler og heter ’Train for Europe’. I essensen skal elevene lære seg samarbeid, kulturforståelse, toleranse og fremmedspråk. I tillegg tilegner de seg reell teknisk kompetanse som er utfordrende og tilpasset forhold i bedrifter. – Prosjektet fungerer i veldig stor grad på samme måte som i bedriftsverdenen, sier prosjektleder Stig Mårstad, og han er ikke i tvil om at elevene som deltar vil få en fordel når de skal ut i yrkeslivet.

– Det e støgg-artig!

IMG_3257

Hanne Skauge Garnvik

Er det kontante svaret Sivert Aune gir på hvordan det er å jobbe med prosjektet. Han er på sitt andre år med togbygging, og sammen med Joakim Grønning jobber han 3 dager i uka med å bygge en togvogn i aluminium. – Vi jobber hovedsakelig med prosjektet fra tirsdag til torsdag, tilføyer Joakim, men det er så interessant at vi ofte sitter utover fredagen selv om vi egentlig er ferdig klokka 11. Joakim kunne tenke seg å jobbe med mye av det samme når han er ferdig på skolen, og bruker gjerne fritiden sin på å lese tekniske tegninger og finpusse målinger. For begge guttene er det de tekniske utfordringene som er mest interessante, men de drar også frem hvor artig det er å få lov til å reise og møte andre med samme interesse og lære hvordan man jobber med prosjektet i andreland. Hanne Skauge Garnvik er en av to jenter som er med på prosjektet. – Man må hele tiden diskutere sammen og tenke utenfor boksen for å komme frem til løsninger, og man lærer å ikke bare tenke på seg selv, men å jobbe sammen for å at alle skal få til det samme, sier hun. – Man må ha forståelse for andre og være tolerant når man samarbeider sånn som vi gjør. Hanne gleder seg mest til å se det ferdige resultatet: – Å se at alle landene har laget forskjellige ting, men at det kommer sammen til et felles produkt.

IMG_3233

F.v. Joakim og Sivert viser frem verkstedet på Byåsen vgs.

Tid og rom

Det er ikke bare elevene som blir motivert av å jobbe med prosjektet. Lærerne som deltar trekker frem at det er positivt å få bygget seg opp et nettverk av kolleger i Europa, i tillegg til at man får praktisert språk og får møte elevene på en ny arena. – Det er utrolig motiverende for oss å se hvor engasjerte elevene blir og hvor mye de vokser på utfordringene og erfaringene de får, fremhever Mårstad. Byåsen videregående skole har deltatt i EU-prosjekter siden 2001, og har med årene fått god erfaring med internasjonalt arbeid. I tillegg til Train for Europe deltar de i et bilateralt språkprosjekt med en skole i Tyskland, samt i et Medier og kommunikasjonsprosjekt. – Vi har generelt gode erfaringer med å delta i slike prosjekter, og selv om det er knyttet en del utfordringer til det er det er noe vi føler vi får mye igjen for, presiserer rektor Vikan. Hans beste tips til andre som ønsker å delta i slike prosjekter er å gi de ansatte som er interessert i jobbe med det tid og rom til å kunne gjøre det. 

Comenius

Comenius er et program for samarbeid innenfor grunnskole og videregående opplæring på tvers av landegrenser innenfor EU. Gjennom en rekke tiltak gis det økonomisk støtte til samarbeid i Europa, både til enkeltpersoner og institusjoner. Det er SIU, senter for internasjonalisering i utdanning, som er det nasjonale kontaktpunktet og sekretariatet i Norge. Vil du vite mer om hvilke muligheter din skole har for deltakelse i europeiske skoleprosjekter kan du lese mer om Comenius og de forskjellige utdanningsprogrammene til EU på www.siu.no .

Mer informasjon

Senter for internasjonalisering i utdanning, SIU: www.siu.no

Kommisjonens informasjonsside om utdanningsprogrammene: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm