Brexit

Skottene ser til Norden

I kjølvannet av brexit ser britene etter nye organiseringsformer. I Skottland har den nordiske modellen vakt stor interesse.