EØS

Europadagene 7.-10. mai 2019 i Trondheim

Den andre uken i mai kommer Europa til Trondheim. En rekke arrangementer som muliggjør tettere samhandling med Europa vil finne sted. Her får du en oversikt over Europadagene i Trondheim 7.- 10. mai 2019.

Innvilget støtte til trøndersk bedrift

Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, deltok i februar i et ekspertpanel som hjalp norske bedrifter med å forberede seg til sine kommende høringer for European Innovation Council (EIC). En av bedriftene som har dratt nytte av ekspertpanelets tilbakemeldinger er trønderske Planktonic, som har fått innvilget hele 14,5 millioner kroner i støtte.  

Kreativt Europa på dagsordenen hos Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor har har det siste halvåret fulgt nøye med på Kreativt Europa, som er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Siden vi har utredet norske aktørers nytte av programmet, ble vi invitert til å gi innspill til den kommende utgaven av programmet.

Solide kilder til kunnskap om Europa

Er du ute etter en rask innføring i prosessen EU-rettsakter går igjennom før de implementeres i norsk lov? Eller søker du kunnskap om det konkrete innholdet av lovgivningen? Det finnes et knippe av gode digitale tjenester og nettsteder som gjør det lettere å sette seg inn i innholdet av norsk EU-tilknytning.