EU

Radikalisering i skolen – ingen enkle løsninger

Toleranse, økt grad av tilsvar mot radikale argumenter ytret på internett og i sosiale medier, og mer rom for diskusjon i klasserommene ble trukket frem som viktige tiltak mot radikalisering i europeiske skoler under en paneldebatt i Brussel 4. juli.

Europas borgere delt i synet på EUs fremtid

Befolkningen i Europa er splittet når det gjelder hva de ønsker for EUs fremtid, og skillet er særlig markant mellom den såkalte eliten og folk flest, viser en ny rapport fra tenketanken Chatham House.

Årsrapport for EØS-midlene

Flere trønderske aktører var partnere i EØS-prosjekter i fjor. Årsrapporten og lanseringen av nye kulturprosjekter ble lagt frem på Norges EU-delegasjon i Brussel 14. og 15. juni.