Webinar

Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

Følg Trøndelags Europakontor sin webinarserie!

Trøndelags Europakontor lanserer en webinarserie for våren 2020. Webinarene skal gi innsikt i viktige europeiske strategier som vil påvirke oss, belyse muligheter som ligger i tettere samhandling med Europa og deltakelse i EUs programmer for trønderske aktører.