Det europeiske frivillighetsåret 2011

Det europeiske frivillighetsåret (EYV 2011) er i gang, og allerede i januar er det mange arrangementer som står på agendaen med en åpningskonferanse 28. januar i København.

Med et budsjett for EYV 2011 på 8 millioner euro og 3 millioner euro til forberedende handlinger i 2010, er et av målene til Europakommisjonen å doble antall europeere som gjør en eller annen form for frivillighet fra 100 til 200 millioner.

Frivillighet er på mange ulike måter en viktig del av samfunnet, og en Eurobarometer-undersøkelse i 2006 viste at 80 % av de spurte mente at frivillige aktiviteter er en viktig del av det europeiske demokratiet. Frivillighet kan defineres på veldig mange måter, men felles for dem alle er at både samfunn og den enkelte frivillige tjener på det. Dette styrker videre den sosiale samhørigheten i samfunnet. Frivillig arbeid er en mulighet alle har, uansett bakgrunn eller egenskaper, for å bidra til en positiv endring i samfunnet. Her kommer altså mangfoldet i Europas samfunn fram, og frivilligheten er med på å danne bånd av tillit og solidaritet blant befolkningen. Frivillige og frivillige organisasjoner er ofte i forkant av å se løsninger på problemer i samfunnet, og kan slik være med på å forbedre og utvikle nye tjenester. Dette gjelder ikke bare tjenester fra offentlige myndigheter, men frivilligheten kan også være med på å danne partnerskap blant offentlige myndigheter, handelsnæringen og organisasjoner i den frivillige sektoren. Ved å drive med frivillig arbeid tilegner man seg nye kunnskaper, får brukt sine ferdigheter og bygger sine sosiale nettverk. Dette kan videre føre til nye og bedre jobbmuligheter samtidig som man får en personlig og sosial utvikling.

Viviane Reding under dag én av EYV Tour i Budapest. Foto: European Commission, EYV 2011

Aktører og metoder 
For å fremme frivillighet ønsker Kommisjonen å nå sine målsettinger om å fjerne hindringer til frivillig arbeid i EU; gi mer myndighet til organisasjoner som driver med frivillighet og å forbedre kvaliteten innenfor frivillig arbeid; belønne og anerkjenne frivillig aktivitet; samt å belyse verdien og viktigheten av frivillig engasjement. Kommisjonen samarbeider tett med mange ulike aktører som Europaparlamentet, Europarådet, EU-medlemslandene, Regionkomiteen, Den økonomiske og sosiale komité, og ikke minst med ulike europeiske frivillighetsorganisasjoner. I tillegg til dette samarbeider EYV 2011 med FNs 10-års markering av det internasjonale frivillighetsåret (IYV+10) om å feire og fremme frivillighet.

Frivillighetsåret vil blant annet inneholde fire høyt profilerte konferanser som tar for seg ulike tema. Den første er allerede avholdt i Budapest 8. januar med fokus på anerkjenning av frivillig arbeid. Videre vil frivillige og deres verdifulle bidrag feires ved en konferanse i mai/juni, før en konferanse i oktober vil fokusere på styrking av frivillige organisasjoner. Avslutningsvis vil det i desember bli holdt en konferanse om fremtidens utfordringer. 

Hundrevis av andre aktiviteter vil også bli promotert i 2011. Blant annet en turné hvor frivillige vil forsøke å engasjere flere til å bli frivillige ved å vise fram sine arbeider. Det skal også produseres en dokumentarfilm av det som blir kalt ”Frivillighetsstafetten” hvor 27 frivillige reportere skal følge arbeidet til 54 frivillige organisasjoner gjennom skriftlige arbeider og video som vil bli kringkastet av media underveis. 

På EYV 2011 sine hjemmesider kan man følge utviklingen av frivillighetsåret og se deres agenda. Her kan man også dele sin personlige historie om frivillighet enten fra EU, Norge eller resten av verden.

Frivillighet og frivillighetens rolle i samfunnet står altså i fokus i 2011. Hvert år gjennomfører EU, med Kommisjonen i spissen, en opplysningskampanje om et valgt tema som gjennomføres både på EU-nivå og nasjonalt nivå. Neste år vil det bli fokus på den eldre garde ettersom 2012 blir året for aktiv alderdom i Europa.