Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under medlemsseminar

De norske regionkontorene i Brussel arrangerte 9. oktober et introduksjonsseminar for European Week of Regions and Cities, hvor over hundre representanter fra norske kommuner og fylkeskommuner deltok. Seminaret belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og brexit.

Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes, satte rammene for dagen med et åpningsinnlegg om Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen, samt aktuelle tema som brexit og migrasjon. Hennes budskap var klart – Norge har et tett samarbeid med EU, og norske lokale og regionale aktører har mange muligheter i Europa.

Jonathan Millins, fra Øst-Englands kontor i Brussel, snakket om brexitforhandlingene og potensielle følger for lokale og regionale aktører. Millins påpekte at mange briter er skeptiske til ansiktsløse byråkrater i Brussel, hvor de muligens undervurderer det muligheten for at brexit vil erstatte disse med ansiktsløse byråkrater i London. Uavhengig av hvilken tilknytning Storbritannia vil få til EU – om det blir en «EØS-minus», «Canada-pluss» eller annet – vil det innebære betydelige utfordringer, også for de britiske regionene, fortalte han. Dette vil også få påvirkning for norske aktører – nasjonale som regionale.

Jonathan Millins. Foto: Emil Bremnes/Nord-Norges Europakontor

Aleksandra Einen, rådgiver hos EØS-midlenes sekretariat (FMO), orienterte om mulighetsrommet for norske aktører innen EØS-midlene.

Eivind Lorentzen, regional- og kommunalråd ved Norges EU-delegasjon, holdt innlegg om europeisk regionalpolitikk og viktigheten av strategier for smart spesialisering, EUs arbeidsmetode for å kartlegge innovasjonsmuligheter og komparative fortrinn i europeiske regioner.

Eivind Lorentzen. Foto: Emil Bremnes/Nord-Norges Europakontor

Digitalisering
IKT-råden ved den estiske EU delegasjonen, Luukas Ilves, fortalte om det estiske EU-formannskapets prioriteringer innen digitalisering, med et særlig fokus på den nylig vedtatte Tallinn-erklæringen om tettere IKT-samarbeid mellom EU- og EØS-landene. Norge har også undertegnet erklæringen der man i større grad skal jobbe for digitale løsninger i offentlig sektor.

Foto: Emil Bremnes/ Nord-Norges Europakontor

Deretter fortsatte Jan Meijsen fra Molenwaard kommune i Nederland. Der er kommunetjenestene digitalisert; man har ikke lenger et fysisk rådhus – i stedet møter kommuneansatte innbyggerne hjemme og i lokalmiljøet for å levere offentlige tjenester. Kommunen er den første heldigitaliserte av sitt slag i hele verden.

Foto: Emil Bremnes

Horisont 2020
Gjennom EUs forskings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, har norsk offentlig sektor mulighet til å få støtte for en rekke prosjekter, forklarte Tor Ivar Eikaas og Erna Wenche Østrem, begge ved Forskningsrådets EU-kontor. De viste blant annet til Stavanger kommunes Triangulum-prosjekt, der man skal teste ut nye energiløsninger, og smartbysatsingen til Gjesdal kommune i Rogaland gjennom prosjektet FABULOS, som vellykket norsk deltakelse i Horisont 2020.

Artikkelen er skrevet av Andreas Høglund ved Stavangerregionens Europakontor.