– Elbussvisninger bygger ned barrierer

Det sier norsk prosjektansvarlig for holdbar transport i Green Highway Bjørn Ove Berthelsen. Fredag 14. juni var den nederlandske elbussen EBUSCO på besøk i Trondheim for presentasjon. EBUSCO er i disse dager ute på en lengre Europaturne for å vise fram bussen. Det er det EU-finansierte Interreg-prosjektet Green Highway som har fått bussen til å ta turen ens ærend til Trondheim. 

 

– Slike satsinger får og vil få en viktigere og viktigere rolle i det å innta eierskap til framdrift på klima- og fornybarfeltet i tiden framover, sier Bjørn Ove Berthelsen i Green Highway.

 

Ebusco-1Ebusco er en fullskala buss som ser ut som en helt vanlig buss. Bussen måler 11,48 × 2,5 meter, og har en oppgitt rekkevidde på 25 mil. Ekstensiv bruk av klimaanlegg medfører et oppgitt rekkeviddetap på ca. 20 prosent. Bussen er laget i Kina, og første leveranse er allerede gjort til Helsinki av Veolia.

 

 

Norge er moden for elbuss

Det er ikke uvanlig at det dukker opp el-løsninger for buss også i Norge. Ebusco har kjørt fra Stockholm til Sundsvall, og deretter hele Green Highway-strekningen på 450 inn til Trondheim.

 

– Visninger av fremtidsrettede transportløsninger på fornybar energi som elbuss, bidrar til å bygge ned barrierer for folks og foretaks usikkerhet og initielle negative oppfatning av denne typen løsninger. Showcases gjør det lettere å komme i dialog med operatører innen kollektivtransporten med tanke på mer omfattende satsinger. Arbeid med fornybare transportløsninger er veldig mye stein-på-stein arbeid. Elbussvisninger kan være et skritt på veien, forklarer Berthelsen.

 

 

Gjennom elbussvisningen har Green Highway nådd aktører som planmyndighet, bussoperatører, administrasjonsselskap for kollektivtransport, bestillere/eiere av anbud, og FoU-miljøet i Trondheim.

 

 

Veiledning fra EU er viktig

Berthelsen sier at store internasjonale arbeid som internasjonale klimaforhandlinger og overnasjonale og overordnede satsinger får mindre og mindre betydning. Dette har mye å gjøre med at de store overnasjonale initiativene oftest har strandet, at det er behov for å vise til konkret framgang, og at eventuelle overnasjonale overenskomster ikke nødvendigvis trigger innovasjon og konkrete prosjekt.

 

 

– Det som har stor betydning, er de direktiv og klare føringer som kommer fra EU. Green Highway og andre satsinger følger EUs miljøforankring. Vi bruker denne forankringen og de tydelige signalene på retningen vi jobber i, sier Berthelsen.

 

 

Berthelsen forklarer at vi trenger fremgang og konkrete satsinger som gir folk flest en følelse av at vi kommer noen vei – både som nødvendig energi, og som konkretiseringer og ”oversettelser” av klima- og fornybarproblemstillinger til et språk folk forstår. Dessuten er det stort behov for å fortelle om og vise fram at teknologien som kan bidra til å komme videre er her og at den fungerer.

 

 

Fokus på miljøvennlig transport i Midt-Skandinavia

Green Highway er et EU-finansiert Interreg IV- prosjekt, med fokus på miljøvennlig transport på tvers av Midt-Skandinavia. Prosjektet eies av byene Sundsvall, Østersund og Trondheim, og ledes av politisk posisjon og opposisjon i de tre byene. Prosjektet tar for seg blant annet elektrifisering av vegtransport, inklusive etablering av ladeinfrastruktur for biogass i form av å få biogass i bruk som drivstoff, samt fylleinfrastruktur for biogass. Green Highway jobber mye mot og med private aktører, og har bidratt til etablering av et stort nettverk av private og offentlige aktører. Interreg-prosjektet utgjør som sådan et viktig bindeledd mellom forvaltning og mål- og premissgivere, og business og befolkningen.

 

 

Hybridbuss i Brussel

Onsdag 26.juni besøker hybridbussen «New Bus for London» Brussel. Det er det nord-irske selskapet Wrightbus som har designet og produsert den nye hybridbussen.

 

Du kan besøke bussen utenfor Office of the Northern Ireland Executive i Chaussée d’Etterbeek 180, 1040 Brussels, mellom klokken 11.30 og 13.30 onsdag 26.juni.  

 

Les mer om Ebuscos besøk i Trondheim på Adressa

En kommentar til “– Elbussvisninger bygger ned barrierer”