Elever fra Guri Kunna VGS på besøk i Brussel

En engasjert gjeng med elever og lærere fra Guri Kunna videregående skole på Frøya besøkte 15. februar Trøndelags Europakontor i Brussel for å lære mer om hvordan norsk fiske og fiskeoppdrett påvirkes av det som skjer i EU.

Elevene, som studerer naturbruk med spesialisering i akvakultur, kom rett fra Malta hvor de hadde lært om oppdrett av tunfisk. I Brussel hadde de en lang dag med mye faglig innhold. Det hele begynte med mini-introduksjon til EU-systemet, før Caroline L. Ellingsen ved Norges delegasjon til EU presenterte hovedlinjene i det norske fiskerisamarbeidet med EU. Deretter fortalte Jostein Dragset om sitt arbeid med dyrehelse og dyrevelferd i EU-kommisjonen.

I tillegg fikk elevene lære om hvordan paraplyorganisasjonen «Federation of European Aquaculture Producers» arbeider for å påvirke EUs politikk på området, og hvordan EU-kommisjonen jobber for å fremme akvakultur blant sine medlemsland. Her fikk de høre at Norges årlige akvakulturproduksjon er omtrent like stor som hele EUs totale produksjon per år, noe som illustrerer hvor langt framme Norge ligger på dette området.

Klassen fra Guri Kunna VGS på besøk hos EU-kommisjonen for å høre om akvakultur i EU.

Under oppholdet ble det flere ganger påpekt at man i 2050 forventer en verdensbefolkning som vil nærme seg ti milliarder mennesker. Dette vil skape store utfordringer med å brødfø alle på en bærekraftig måte, og i denne sammenhengen blir vekst i blå sektor sett på som et langt bedre alternativ for planeten enn å øke kjøttproduksjonen. En kraftig vekst i bærekraftig oppdrett av fisk, skjell og andre akvatiske organismer er derfor både svært ønsket – og forventet.

Innimellom de mange presentasjonene ble det også tid til å besøke en lokal fiskeforretning med en imponerende mengde fersk fisk, før dagen til slutt ble avsluttet med et måltid på «fiskebar».