About us

At the Mid-Norway European Office we commit ourselves to being a European competence partner for our members. We mobilize and connect our members to the European knowledge building and innovative power created through EU programs, and we contribute to new policy formulation from the EU in line with our members' wishes.

Vi er i aktiv dialog med våre medlemmer for å ha oversikt over deres behov og prioriteringer inn mot EU og EØS. Med utgangspunkt i våre medlemmers interesser og FNs bærekraftsmål jobber vi aktivt i en rekke europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, EU-institusjoner, Norges delegasjon til EU samt en rekke representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gir våre medlemmer tilgang til viktige beslutningsprosesser og til nyttig kunnskap og partnerskap. Vi er også en «ambassadør» i Brussel som promoterer våre medlemmer og gjør dem mer kompetente i samhandling med Europa.

Trøndelags Europakontor har hatt representasjon i Brussel siden 2001. Vi er i dag en permanent representasjon organisert som en forening med medlemmer fra privat næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-aktører fra Trøndelag.

Les om vår strategi for perioden 2019-2022 her.

Welkin klippet

Styret

  • Kirsten Indgjerd Værdal (leder), Direktør for plan og næring, Trøndelag fylkeskommune
  • Stig Tore Laugen (nestleder), Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar, ANEO
  • Anne Marit Mevassvik, Direktør for kultur og folkehelse, Trøndelag fylkeskommune
  • Kristian Dahlberg Hauge, Direktør for næring, samferdsel og miljø, Trondheim kommune
  • Christina Wår Hanssen, Seniorrådgiver strategi og kommunikasjon, SINTEF
  • Ketil Eiane, Prorektor forskning og utvikling, Nord Universitet
  • Marit Moe, Daglig leder, Innherred Regionråd

Sign up for our newsletter

Exciting news right in your inbox