Trøndelags Europakontor med samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2024 tirsdag 7. mai på HAVET Arena i Trondheim. Temaet i år er hav.

Meld deg på her! Dag Time Minutt Sekund

2021-2030 er FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Tiåret skal gjøre verdenssamfunnet bedre i stand til å nå bærekraftsmålene, og legger særlig vekt på målet «Livet i havet». I den forbindelse ønsker vi å belyse hvor langt Trøndelag som region har kommet innen innovasjon, forskning og utvikling i havsektoren.

Havet har alltid vært en bærebjelke i trøndersk samfunns- og næringsliv. Fiske og havbruk har sikret bosetting og verdiskapning i distriktene, og turistnæringen hviler på det vakre, trønderske kystlandskapet. Sterke FoU-miljøer har vokst frem rundt havsektoren, noe som har plassert regionen i front både nasjonalt og internasjonalt.

Havet løftes frem gjennom bærekraftsmålene og blir en stadig viktigere ressurs for EU og den grønne given. I likhet med resten av samfunnsutviklingen er det behov for kontinuerlig kompetansebygging og mer skånsom forvaltning av havet – på havets premisser – slik at det vil fortsette å spille en viktig rolle i menneskers og trøndernes liv i framtida. Samspillet mellom forskning, næring og innovasjon vil stå sentralt for videre satsing og bærekraftig utnyttelse.

Med årets Europadager ønsker vi å vise potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper arrangementet vil gi mer kompetanse og inspirasjon til å fortsette arbeidet med å styrke Trøndelag som region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping.

Program

09:00-09:15 Registrering og kaffe

09:20-09:40 Velkommen v/ Tomas Iver Hallem, fylkesordfører Trøndelag. Betydningen av Europadagene v/ Nicolas de La Grandville, EUs ambassadør til Norge

09:40-10.10 Using Image to bridge the gap between science, education and policy, Christian Clauwers

10:20-10:45 Kaffepause

10:45-11:10 Verena Hachmann, NCP Norges Forskningsråd

11:10-12:00 Sesjon I: Blågrønn sirkulærøkonomi

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:50 Sesjon II: Hydrogen

13:50-14:15 Kaffepause

14:15-15:05 Sesjon III: Mobilitet på havet

15:05-15:15 Veien videre

15:15-16:00 EXPO

Bilde1

Møt foredragsholderne:

Europadagene 2024 arrangeres med følgende samarbeidspartnere:

Tidligere Europadager:

Europadagene 2023

Europadagene 2022

Europadagene 2021