Endringer i Europaparlamentet – disse landene kom best ut

Mens Malta, Italia og Sverige har sikret seg viktige maktposisjoner som følge av valget av Antonio Tajani som ny EP-president, har Finland, Kroatia og Slovenia mistet innflytelse, ifølge tenketanken VoteWatch Europe.

Tajani – som har jobbet som rådgiver for Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi – ble valgt som ny EP-president 17. januar. Partiet hans, det europeiske folkeparti (EPP), inngikk da et samarbeid med partiene Alliansen av Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) og Europeiske konservative og reformister (ECR).

Mer makt til Italia og Malta
Ut ifra hvilke stillinger som blir tildelt medlemmer av EP (MEPs), kan en måle hvilke medlemsland som kom best ut av valget, hevder direktør for tenketanken VoteWatch Europe, Doru Frantescu.

Italia er en stat som står stadig sterkere i EU, og flere italienere har nå ledende posisjoner i unionen. Den europeiske sentralbankssjefen, Mario Draghi, EUs utenriksminister, Federica Mogherini, og nå presidenten av EP, Tajani er alle italienere.

Malta overtok i år formannskapet i Rådet, og har som det minste medlemslandet i EU økt sin innflytelse betraktelig, sa Frantescu på et seminar organisert av European Policy Centre (EPC) i Brussel 31. januar. I tillegg endte flere av de maltesiske MEPs med viktige koordineringsroller i EP, som totalt gjorde Malta til det medlemslandet som kom best ut når det gjelder påvirkningskraft etter presidentvalget.

Maltas hovedstad Valletta foto Iselin Rønningsbakk

Maltas hovedstad Valletta. Foto: Iselin Rønningsbakk

En høyrevridd allianse
Ifølge den tidligere britiske MEP, Andrew Duff, vil den nye alliansen mellom EPP, ALDE og ECR føre til et mer høyrevridd EP. Felles for partiene er at de er for handelsliberalisering og økonomisk liberalisering. De er derimot uenige i saker som energipolitikk, sikkerhetspolitikk og religionens plass i Europa.