Energibyrå: – EU kan doble fornybarandelen innen 2030

EU kan øke fornybarandelen i energiforbruket sitt til 34 prosent innen 2030 – nærmest en dobling fra nåværende nivå – uten at dette vil få negative økonomiske konsekvenser, sa en rapport publisert 20. februar av Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA).

Andelen fornybar energi i EUs energiforbruk har økt fra ni prosent i 2005 til 16,7 prosent i 2015, ifølge The International Renewable Energy Agency (IRENA). EU har som mål å øke denne andelen til 20 prosent innen 2020, og videre til minst 27 prosent innen 2030.

Foto: Pixabay.com

Mye har skjedd siden EUs fornybarmål for 2030 ble vedtatt i oktober 2014, særlig på teknologisiden. Blant annet har kostnadene ved vind- og solkraft falt betraktelig, og elbiler har blitt billigere, og dette gjør at EU nå kan være mer ambisiøse i sin klimapolitikk, sier IRENA i rapporten.

Mer må til for å nå målet
EU vil med dagens politikk ikke nå målet om 27 prosent fornybar energi innen 2030, og vil i stedet kun oppnå en andel på 24 prosent. De vil derfor uansett bli nødt til å ta grep dersom de skal nå sitt eget mål, ifølge rapporten.

Å oppnå en fornybarandel på 34 prosent innen 2030 vil kreve gjennomsnittlige investeringer i fornybar energi på rundt 62 milliarder euro i året, sier IRENA.

Dette vil bidra til at installert vindkraftkapasitet i Europa øker til 327 gigawatt (GW) mens installert solarkapasitet øker til 270 GW, noe som er betydelig høyere enn de henholdsvis 97 GW og 86 GW som vil være installert innen 2030 med dagens politikk.

Som et resultat av dette, vil andelen fornybar energi i EUs strømforbruk øke til 50 prosent innen 2030, opp fra 29 prosent i 2015, ifølge rapporten.

Gigawatt er et mål på effekt, og til sammenlikning har de rundt 1.500 vannkraftverkene i Norge i dag en samlet installert effekt på 30,6 GW, ifølge nettstedet fornybar.no. Til sammen stod disse vannkraftverkene i 2016 for 96,3 prosent av strømproduksjonen i Norge, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Bra for klimaet
I tillegg til å skape mange nye arbeidsplasser, vil en slik satsing på fornybar energi som rapporten foreslår, føre til at klimagassutslippene i EU i 2030 vil være 15 prosent lavere enn de kommer til å være dersom dagens politikk forblir uendret – en nedgang som tilsvarer hele Italias utslipp, ifølge IRENA.

Videre vil EU med denne strategien klare å kutte klimagassutslippene sine med 42 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå, og de vil derfor overgå sitt mål om et 40 prosent utslippskutt innen 2030, la byrået til.

 

Du kan lese rapporten i sin helhet her, og et sammendrag av den her.