Erasmus for alle?

Trøndelags Europakontor tok følge med studentpolitikere fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) da de besøkte European Students Union (ESU) i Brussel for blant annet å høre om den nye låneordningen i Erasmus+.

 

European Students´ Union (ESU)

ESU turns 30.

ESU er en paraplyorganisasjon som består av studentorganisasjoner fra 39 forskjellige land, hvor også norsk studentorganisasjon (NSO) er medlem. ESU ønsker å forsvare, representere, og styrke studenters rettigheter i alle relevante organer, spesielt på europeisk nivå. 

 

Erasmus+

Erasmus+, tidligere kjent som Erasmus for alle, er et forslag fremmet av den europeiske kommisjonen. Utdanningsprogrammet vil gjelde fra 2014-2020 og vil være tilgjengelig for studenter i alle EU og EFTA-land, samt noen kandidatland og land fra Vest-Balkan. Erasmus+ vil samle opp alle eksisterende ordninger, innenfor livslang læring samt idrett og Aktiv Ungdom.  Ifølge kommisjonen er programmet en viktig strategi for å styrke jobber og vekst i Europa ved å øke antall nyutdannende.

Et av hovedtiltakene for å støtte læringsmobiliteten til unge mennesker, vil være å tilby en europeisk lånegaranti for studenter i Europa som ønsker å ta en mastergrad i et annet land. Dette lånet vil ifølge Kommisjonen være viktig for studenter som skal ta sin mastergrad i et annet europeisk land, hvor avgiftene kan være høyere enn hjemlandet og for å øke studentmobilitet. Erfaringene dette medbringer vil bidra til at studenten oppnår de kvalifikasjonene som kreves i en jobb.

ESU imot en låneordning

ESU er ikke for en låneordning for mastergradsstudenter og ifølge Róbert Hlynur Baldursson, kommunikasjons ansvarlig for ESU i Brussel, har ikke studentene blitt tatt med i betraktning når det gjelder denne låneordningen.

–          Et slikt lån vil være imot Erasmus-programmets ånd, som har gitt alle studenter en lik mulighet til å studere i utlandet.

Ifølge ESU vil maks utbetalt lån være på 10.000 euro i året, og gjenspeiler ikke det virkelige økonomiske behovet til å betale studieavgiften ved attraktive studiesteder. Ettersom kostnader varierer fra ulike land reflekterer ikke denne summen det virkelige behovet, skriver ESU på sine sider, og vil bare bidra til at gjelden blant unge vil øke.

Dette vil ifølge Baldursson føre til at de studentene som kan få motta økonomisk støtte hjemme ifra i tillegg til dette lånet vil ha større mulighet til å velge de attraktive universitetene. Samtidig kan det føre til en hjerneflukt fra mindre regioner i Europa. Baldursson forklarer at den offentlige støtten til utdanning har sunket, og han peker på at utdanning burde være det offentlige sitt ansvarsområde.

 

Fra venstre: Karen Marie Skaret, Róbert Hlynur Baldursson og Trine Kvistad Lorentsen

Fra venstre: Karen Marie Skaret, Róbert Hlynur Baldursson og Trine Kvistad Lorentsen  (Foto: Trine Kvistad Lorentsen)

Studentparlamentet ved HiST

Trine Lorentsen og Karen Skaret påbegynte deres verv som leder og mellomleder ved studentparlamentet på HiST den 1.juli, og har hospitert hos Europakontoret de to siste ukene. De syns det er positivt med økt internasjonalisering og mobilitet for studenter. De er også positive til at norske studenter skal få mulighet til å ta deler av sin utdannelse på gode høgskoler og universiteter i utlandet.

–          Vi jobber også for at studenter fra andre deler av Europa og verden skal kunne få et godt tilbud ved vår høgskole.

Hospitantene syns det er bra at EU jobber for å gi studentene mulighet til dette gjennom Erasmus+. 

Mer informasjon

For mer informasjon om ERASMUS+: Trykk her

For mer informasjon om ESU: Trykk her

Se også den europeiske alliansen for lærling: Trykk her