EU-kommisjonen vil doble støtten til Erasmus+

Takket være Erasmus+ har Marte Mikkelsen lært å lage belgisk sjokolade i Brussel. Nå foreslår EU-kommisjonen å doble støtten til EUs mobilitetsprogram for utdanning i den nye perioden fra 2021-2027, slik at enda flere kan gjøre som Marte.

Trønderne er blant de flinkeste i Norge til å benytte seg til av Erasmus pluss-midler. Et godt eksempel på en av trønderne som har reist ut i Europa for å lære er Marte Mikkelsen fra Røros. Hun tilbragte fire uker i Brussel i vår.


Foto: Ståle Ertzgaard

Marte er konditorlærling og jobber til daglig på Cafe Ni Muser i Trondheim, hvor hun straks skal ta fagbrevet. I Brussel jobbet hun for Zabaär, en sjokoladeprodusent med et stort og spennende sjokoladesortiment, men som også driver med småskalaproduksjon.

Fransk som arbeidsspråk
Her fikk hun god oppfølging av en veileder og lærte mye om hvordan man lager ekte belgisk sjokolade. Videre fikk Marte øve seg på å lage avanserte sjokoladeskulpturer, og var med på å holde seminarer hvor hun viste fram sine kunstner til besøkende på sjokoladefabrikken. I tillegg ga oppholdet i Brussel Marte mulighet til å praktisere fransk, siden dette var arbeidsspråk på Zabaär.

I neste programperiode av Erasmus+, hvor det er foreslått å endre navnet til «Erasmus», altså uten plusstegnet, vil enda flere trøndere kunne gjøre som Marte, da det med stor sannsynlighet vil ligge enda mer penger i Erasmus-potten.

Foto: Ståle Ertzgaard

EUs suksessprogram
Erasmus+ er blant programmene som EU har hatt størst suksess med. Det er derfor kommisjonen nå ønsker å styrke satsingen på programmet ved å øke støtten fra 14,8 milliarder euro i inneværende periode, til 30 milliarder euro i neste programperiode. Det er foreslått at 25,9 milliarder euro skal gå til utdanning og opplæring, 3,1 milliarder euro til ungdomsprogrammet og 550 millioner euro til sport.

EU-kommisjonens mål med økningen er:

–        At flere skal kunne ta del i programmet. Ved å doble budsjettet vil det være mulig å gi støtte til så mye som 12 millioner flere mennesker mellom 2021-2027 enn i dag. Dette er tre ganger så mange som i inneværende periode (2014-2020).

–        Å nå ut til personer med all slags sosial bakgrunn: Gjennom nye formater og forenklet tilgang for mindre organisasjoner, vil det bli enklere også for vanskeligstilte å ta del i programmet.

–        Å bygge sterkere relasjoner med studenter over hele verden: Fleksibilitet og samarbeid med tredjeland vil bli prioritert ved at programmet gjøres mer åpent slik at flere fra land utenfra Europa kan delta i programmet.

–        Å gi økt støtte til fremtidsrettet utdanning: Den økte støtten vil bety økt oppmerksomhet til studier innen fornybar energi, klimaendringer og miljø, kunstig intelligens og design.

–        Å skape en sterkere europeisk identitet gjennom å sende ungdom ut på reise: Det nye Discover EU-initiativet vil gi ungdom mulighet til å oppdage Europas kulturarv og mangfold gjennom gratis togreiser. I år vil 15000 billetter bli delt ut til ungdommer som fyller 18 år i løpet av 2018.

Verdens største utdanningsprogram
Erasmus+ er i dag verdens største utdanningsprogram. I den nye programperioden skal programmet fortsette å dekke de samme områdene som det gjør i dag, men på en mer effektiv måte, slik at flere kan ta del.

I følge presidenten for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, har kun 0,4 prosent av Europas ungdom deltatt i programmet fram til i dag.

Norge deltar i Erasmus+ på lik linje med andre EU-land. Av alle fylkene i Norge mottok Trøndelag samlet mest penger per hode i 2017, til sammen 29,9 millioner kroner. 5 millioner av disse gikk til Nord-Trøndelag og 24,9 millioner til Sør-Trøndelag. Disse tallene inkluderer derimot høyere utdanning. Ser vi på statistikken ekskludert høyere utdanning, har nordtrønderne vært langt flinkere enn sørtrønderne. I løpet av 2017 fikk Nord-Trøndelag tildelt 36,25 kr per hode, mens for Sør-Trøndelag lå tallet på 21,73 kr.

Se her for å lese mer om Erasmus+ og den foreslåtte økningen til programmet.