EU vil øke gjenvinningen av plast

EU ønsker å øke andelen plastemballasje som blir resirkulert fra under 30 prosent i dag til minst 55 prosent innen 2030, fortalte en representant fra EU-kommisjonen på et seminar i Brussel 13. februar.

– For å få til dette, vil EU introdusere nye regler som vil sikre at all plastemballasje skal kunne brukes om igjen eller resirkuleres innen 2030, fortalte Eric Liégeois fra Kommisjonens generaldirektorat for det indre markedet (DG Internal Market) på seminaret, som var arrangert av tankesmien European Policy Centre (EPC).

Samtidig tar EU sikte på å firedoble resirkuleringskapasiteten i medlemslandene i løpet av de neste tolv årene, sammenliknet med 2015, fortalte Liégeois.

Panelet som diskuterte EUs nye plaststrategi på et seminar arrangert av European Policy Centre (EPC) i Brussel 13. februar. Fra venstre: Nicole Couder fra Suez, Eric Liégeois fra EU-kommisjonen, Annika Hedberg fra EPC, Antonello Romano fra PlasticsEurope og Justine Maillot fra Surfrider Foundation Europe. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Ny plaststrategi
EUs planer ble presentert 16. januar og er en del av i unionens nye plaststrategi, som igjen er en del av den såkalte sirkulærøkonomipakken. Ifølge denne strategien, vil den planlagte økningen av resirkuleringskapasiteten i EU skape 200.000 nye arbeidsplasser.

Som en del av den nye strategien, ønsker EU også å redusere mengden plastposer folk bruker fra forventede 90 poser hver i året i 2019 til 40 poser hver årlig innen 2026. Hvordan dette skal gjøres, er ikke nevnt, men ifølge Kommisjonen har innføring av plastposeavgift i flere medlemsland vist seg å være svært effektivt.

Stort miljøproblem
Plast er i dag et stort miljøproblem, da kun en liten del av all plasten i verden blir gjenvunnet, og mye ender opp med å forsøple naturen og havet. Den globale produksjonen av plast har blitt tjuedoblet siden 1960-tallet, og var på hele 322 millioner tonn i 2015, ifølge EU-kommisjonen.

Plast er i dag et stort miljøproblem, da kun en liten andel av alt plastavfallet i verden blir resirkulert. Foto: Pixabay.com

Også i EU er gjenvinningsgraden av plast lav, og mindre enn 30 prosent av de rundt 25,8 millionene tonn plast som blir kastet i de 28 medlemslandene hvert år blir resirkulert, ifølge Kommisjonen.

Dette er en mye lavere andel enn for andre materialer som papir, glass og metall, og det har blitt antatt at i EU alene ender mellom 150.000-500.000 tonn plast opp i havet hvert år.

– Mer bør gjøres
Å øke andelen plast som blir resirkulert hjelper ikke dersom også etterspørselen etter resirkulert plast stiger, sa Nicole Couder på seminaret. Hun jobber for det franske selskapet Suez, som blant annet arbeider med avfallshåndtering.

– Vi er fornøyde med EUs nye plaststrategi og ser på denne som et fremskritt, men vi mener det bør gjøres mer, sa Couder.

For tiden er resirkulert plast dyrere enn ny plast, så EU bør blant annet redusere momsen på resirkulert plast for å øke etterspørselen. I tillegg bør EU innføre lovgivning som setter minimumskrav til andel resirkulert plast som skal være i visse former for plastemballasje, sa hun.

Etterspørselen etter resirkulert plast utgjør i dag kun rundt seks prosent av den totale plastetterspørselen i Europa, ifølge EU-kommisjonen.