EU-programmer

EØS-avtalen gir Norge rett til å delta i programmer og prosjekt i EU-regi på lik linje som fullverdige EU-medlemmer.

Trøndelags Europakontor oppfordrer trønderske aktører å utforske mulighetene for norsk deltakelse i EU-program. Trøndelags Europakontor er behjelpelig med informasjon og veiledning, samt partnersøk.

Se også vår prosjektkalender for relevante programmer og søknadsfrister.

Klikk på bildene for mer informasjon om de ulike programmene.

horizon2020

Horisont 2020

Søkerguide til Horisont 2020

Søkerguide til Horisont 2020

Erasmus+

Erasmus+

Kreativt Europa

Kreativt Europa

Eurostars 2

Eurostars 2

Helseprogrammet

Helseprogrammet

Interreg V

Interreg

EØS-midlene og Norway grants

EØS-midlene og Norway grants

Søkerguide for EØS-midlene