Erasmus+

Erasmus+
Erasmus+ er det nye EU-programmet for ungdom, utdanning, opplæring og sport og gjelder for programperioden 2014-2020. Erasmus+ slår sammen de tidligere programmene innen ungdom og utdanning, som Livslang Læring (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus og Grundtvig), Aktiv Ungdom og flere andre programmer for samarbeid. I tillegg kommer sport inn som nytt element. Det nye programmet har et samlet budsjett på 14,7 milliarder euro, som utgjør en økning på hele 40 % fra forrige periode.

Erasmus+ skal være mer ambisiøs og strategisk enn tidligere, samtidig som man bygger på suksessen fra de foregående programmene. Målet for Erasmus+ er blant annet å oppfordre til personlig utvikling og forbedre unges jobbmuligheter. Økningen i budsjettet er et resultat av EUs forsterkede fokus på utdanning, og ønsket om å bekjempe arbeidsledigheten i Europa. Programmet er derfor en viktig del av Europa 2020-strategien.

Gjennom Erasmus+ får man muligheten til å ta hele eller deler av utdanningen i et annet land i Europa. I tillegg vil det bli enklere å få godkjent sin faglige kompetanse i andre europeiske land. Erasmus+ ønsker også å fremme kulturell utveksling og samarbeid mellom organisasjoner og individer i ulike land i Europa, særlig rettet mot ungdom. Målet er å nå fem millioner mennesker i Europa.

Norge deltar i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Erasmus+

Hva er nytt?
I tillegg til en sammenslåing av tidligere programmer og en markant økning i budsjettet, er Erasmus+ mer institusjonsbasert enn sine forgjengere. Det er ønskelig at programmet skal ha gjennomslag, ikke bare på individbasis, men også på utdannings- og opplæringsinstitusjoner og systemer i Europa.

Et av tiltakene for å nå dette målet har vært å endre søknadsprosessen. Nå er det institusjonen eller organisasjonen som søker om støtte, ikke enkeltpersoner. Man ønsker å gå bort fra ildsjelsfenomenet og få forankret målsettingene i den enkelte utdanningsinstitusjonen eller -organisasjonen.

Programmet har også fått en forenklet struktur og kan deles opp i tre hovedtiltak (key actions):

Mobilitet

 • Fortsetter å være den største posten med ca 63 % av budsjettet
 • For studenter, elever, lærlinger og ungdom – mobilitetsopphold fra 2 uker til 1 år
 • Eget fokus på læringsmobilitet for ansatte i ungdoms-, utdannings- og opplæringssektoren – mobilitetsopphold fra 2 dager til 2 måneder

Strategisk samarbeid

 • Ca 28 % av budsjettet
 • Oppfordrer til partnerskap mellom utdannings- og ungdomsinstitusjoner og sektorer
 • Samarbeid på tvers av nivåer
 • Inkludere næringslivet – økt innovasjon
 • Utvikle, overføre og innføre nye ideer og praksiser

Politikkutforming

 • Ca 4,2 % av budsjettet
 • Skape en link mellom Erasmus+-aktiviteter og utforming av politikk på EU-nivå

Sport som egen kategori
erasmus+Noe annet som er nytt i Erasmus+ er at sport og idrett er tatt inn som en del av programmet. Nå vil også grasrotorganisasjoner få muligheten til å søke om midler. I tillegg ønsker Erasmus+ å kjempe mot grenseoverskridende problemer innenfor idrett, som doping, kampfiksing og rasisme.

Spesialprogrammet Sport Action
For å utvikle den europeiske dimensjon og europeisk samarbeid på området idrett foreslås et eget spesialprogram, en egen Sport Action, i Erasmus+. Programstøtte skal først og fremst fokuseres på følgende samarbeidsaktiviteter:

 1. Samarbeidsprosjekter på tvers av landegrenser
 2. Ikke-kommersielle, viktige europeiske sportsarrangementer
 3. Arbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutvikling på sportsområdet
 4. Kapasitetsbygging på sportsområdet
 5. Dialog med relevante europeiske interessenter

Programmet støtter læringsdeling av beste praksiser og kapasitetsbygging innenfor all idrett.

For mer informasjon
Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) er det norske kontaktpunktet for Utdanning og sport, og man kan finne mer info på SIUs egne sider for Erasmus+. Ungdoms-delen av programmet blir koordinert av Barne-, Ungdom- og Familiedirektoratet, som har en egen nettside med informasjon.

Mer informasjon om programmet fins på Kommisjonens side for Erasmus+.

Søknadsfrister for 2014 er:

 • Mobilitet: 17. mars 2014
 • Strategiske partnerskap: 30. april 2014
 • Kunnskapsallianser og sektorallianser: 3. april 2014
 • For søknadsfrister til prosjekter innen ungdomsfeltet og idrett, se utlysningen

Fakta

 • Her finner du SIUs presentasjon om Erasmus+
 • EU-kommisjonens detaljerte programguide for Erasmus+ finner du her.
 • Erasmus+ er EUs nye program for ungdom, utdanning og sport
 • Programperioden er gjeldende fra 2014 til 2020
 • Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro, 40% økning
 • SIU og Barne-, Ungdom- og Familiedirektoratet er norske kontaktpunkter for Erasmus+