Kultur og medier

Culture 

 EUs kulturprogram skal bidra til kulturelt mangfold, utvikle samarbeid mellom kulturaktører i deltagerlandene og oppfordre til interkulturell dialog. Kulturaktører, samt offentlige og private kulturvirksomheter kan delta. Man kan få støtte til samarbeidstiltak inntil 2 år, flerårige prosjekt fra 3 til 5 år, litterære oversettelser, samarbeid med tredjeland, europeiske organisasjoner/nettverk/festivaler og studier og analyser av kultursektoren.

 

 

MEDIA

MEDIA er EU-program til støtte for den audiovisuelle sektoren i Europa. Programmet skal skape møteplasser, bygge nettverk og bedre samarbeidet mellom europeiske aktører og bidra til å styrke konkurranseevnen for denne sektoren på det internasjonale markedet.