Næringsliv og regionalutvikling

Competitiveness and Innovation framework programme (CIP)

The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) har som målsetning å heve europeiske bedrifters konkurranseevne. Programmet fokuserer hovedsakelig på små og mellomstore bedrifter, og søker å støtte aktiviteter med stort innovasjonspotensial, lette tilgangen til finansiering og gi bedrifter støtte og veiledning ute i regionene. CIP oppfordrer til større bruk av IKT, energisparende teknologi og fornybar energi.

 
 

CIP er delt inn i tre underprogram: 
– Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)
– Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP)
– Intelligent Energy Europe (IEE)

 

URBACT II

URBACT er et EU-program finansiert av Det Europeiske Regionale Utviklingsfondet (ERDF), som søker å fostre utveksling av erfaring blant europeiske byer og kapitaliseringsspredning av kunnskap på alle felter relatert til bærekraftig urban utvikling.

 
 

 

 

 

EURE
EURES er den felles europeiske jobbportalen. Hensikten med EURES er å bistå med informasjon, råd og rekruttering/plassering (avstemming av jobber). EURES skal tilby tjenester som er til nytte for både arbeidstagere og arbeidsgivere, samt for enhver borger som ønsker å utnytte prinsippet om fri bevegelighet for personer.