Ungdom og utdanning

Lifelong Learning Programme (LLP

 

I et samfunn i stadig endring har de fleste behov for å tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom hele livet. EUs program for livslang læring skal tilrettelegge for dette og søker samtidig å øke mobiliteten til lærere, elever, lærlinger og studenter. Programmet består av fire underprogram samt et tverrgående program som er tematisk organisert. De fire underprogrammene er:

Comenius for barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring
Erasmus for høyere utdanning
Leonardo da Vinci for yrkesopplæring og praksis, samt større utdanningssamarbeid
mellom utdanningssektoren og næringslivet.
Grundtvig for voksnes læring

 
 

 

Youth in Action

 

Aktiv ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv ungdom gir støtte til gruppeutveksling, frivillig arbeid i Europa (volontørtjeneste), ungdomsinitiativ, demokratiprosjekt, ungdomspolitiske møter og opplæring for ungdomsarbeidere.

 
 

 

Europass

Europass hjelper europeiske innbyggere med å enkelt kunne forklare sine kvalifikasjoner og ferdigheter overalt i Europa, og skal på denne måten gjøre det lettere å flytte rundt i Europa. Europass består av fem dokumenter.