EU-støtte til gründere med gode ideer

Er du en gründer med en god idé, men trenger finansiering? EU har flere forskjellige støtteordninger du kan søke på. Her kan du lese litt om noen av dem.

EIC er en pilotordning under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 som går fra 2018-2020, og som etter planen skal bli lansert for fullt i etterfølgeren til Horisont 2020, Horisont Europa, som kommer til å gå fra 2021-2027.

EIC-piloten er tiltenkt innovatører, entreprenører, små bedrifter og forskere som har gode ideer og ambisjoner om internasjonal suksess. EIC vil støtte prosjekter som innebærer høy risiko og muligheter for stor avkastning, og som innebærer banebrytende forskning og markedsskapt innovasjon. EIC inneholder både finansiering, rådgivning og muligheten for å utvide sitt nettverk.

Finansieringsdelen av piloten har i dag fire forskjellige finansieringsprogram som har et samlet budsjett på 2,7 milliarder euro frem til 2020. Disse er:

SMB-instrumentet: En ordning som er tiltenkt SMB-er med en kjempegod idé og med mulighet for vekst.

Geir Ove Hansen fra Innovasjon Norge sier følgende: SMB-instrumentet må kunne betegnes som bedriftenes «Champions League» – det er svært sterk konkurranse om midlene, men norske bedrifter gjør det generelt godt. Det ble tidligere i år innført investorpaneler som avgjør hvilke søkere som får støtte. Norske bedrifter har gjort det bra også etter at dette ble innført, men det er for tidlig å konkludere på om det er en fordel eller ulempe for gjennomslagsrate.

Norge har en høyere retur (suksessrate) enn det europeiske gjennomsnittet. Det er per i dag åtte bedrifter i Trøndelag som har mottatt støtte gjennom SMB-instrumentet.

SMB-instrumentet har et totalt budsjett på mer enn 1,6 milliarder euro.

Det er to muligheter for finansiering under SMB-instrumentet:

  • Forundersøkelse: Tilskudd til å sjekke levedyktigheten og gjennomførbarheten på konseptet. Tilskuddet i denne fasen er fast på 50.000 euro.
  • Fra konsept til marked: Tilskudd til demonstrasjon, testing, pilotering og skalering. Tilskuddet er på mellom 0,5 og 2,5 millioner euro med 70 prosent dekningsgrad.

På denne nettsiden finner du informasjon om alle bedrifter som har mottatt støtte gjennom SMB-instrumentet: https://sme.easme-web.eu/

Fast track to innovation: En støtteordning som er beregnet til de med banebrytende teknologi, konsept eller forretningsmodell og som er nære på å skal gå ut i markedet. Tilskuddet er for konsortier på tre til fem godkjente enheter og det tildeles tilskudd på opptil 3 millioner euro. Instrumentet har et totalt budsjett på rundt 300 millioner euro.

Future and Emerging Technologies (FET) Open: Tilbyr tilskudd på typisk tre millioner euro for å fremme samarbeid, tverrfaglig forskning og innovasjon på fremtidige og nye teknologier. Tilskuddene er for konsortier på minst tre enheter. FET har et totalt budsjett på rundt 700 millioner euro

EIC Horizon Prizes: Skal gi støtte til løsninger som tar for seg store samfunnsproblem innenfor noen definerte tema, uten at det på forhånd er definert noe om hvordan eller hvem som kan gjøre det. Med dette ønsker man å øke gjennombruddsevnen i innovasjon på tvers av sektorer ved å fremme nyskapende løsninger som gir store fordeler for samfunnet.

  • Består av Individuelle priser på fem eller ti millioner euro.
  • Har et totalt budsjett på 40 millioner euro frem til 2020.

Hvorfor prøver man ut dette pilotprosjektet?

Man ønsker å få til en bedre «oppskalering» av europeiske bedrifter. I dag er det mangel på investeringer i små- og mellomstore bedrifter i Europa. Europa produserer mange start-ups, men de som opplever suksess blir i stor grad kjøpt opp av større (amerikanske) selskaper.

For å unngå slike oppkjøp er det viktig at europeiske start-ups har tilgang på en kombinasjon av tilskudd og lån som er omfattende nok til å kunne vokse.

Andre nyttige lenker:

Ønsker du å lese mer om selve EIC, følg denne linken: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Norge sine rådgivere på SMB-instrumentet finner du på denne siden: http://www.enterpriseeuropenetwork.no/

Du kan også sjekke ut Executive Agency for SMEs (EASME) sine nettsider, de har oversikt over alle støttemuligheter for SMB-er i EU: https://ec.europa.eu/easme/

Ønsker du å vite mer om hvilke andre program Norge er med i, ta en titt her: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos1/byra-program-samarbeid/Deltakelse-i-EU-programmer/id755361/